M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Gofod Swyddfa a Labordai

Y gofod perffaith i'ch busnes

Pam dewis swyddfa o fewn M-SParc

Gall M-SParc ddarparu lle i fusnesau o bob maint, o fusnesau newydd i gwmnïau corfforaethol mawr. Mae popeth sydd ei angen ar fusnes, o gyfleusterau rhagorol a gwasanaethau cymorth busnes pwrpasol, i swyddfeydd a labordai hyblyg, ar gael ar y safle.

Rydyn ni’n darparu llawer mwy na phedair wal – pan fyddwch chi’n dewis swyddfa yn M-SParc rydych chi’n dewis dod yn rhan o gymuned o bobl o’r un anian. Byddwch yn cael y cyfle i fynychu digwyddiadau a gweithdai, a sesiynau rhwydweithio i adeiladu eich cysylltiadau busnes. Darperir cymorth busnes fel rhan o’r cynnig; rydym am weld y busnesau sydd wedi’u lleoli yma yn tyfu ac yn ffynnu, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu.

Beth sy'n dod gyda swyddfa

Yn safonol byddwch yn derbyn

  • Band eang cyflym iawn
  • Mynediad i’ch swyddfa 24/7
  • Dodrefn ar gyfer swyddfeydd bach
  • Gwasanaeth derbynfa pwrpasol yn ystod oriau swyddfa
  • Mynediad i gawodydd ac ystafell sychu
  • Cyfle i ymuno â champfa’r Ffwrnes
  • Te a choffi am ddim yn y gegin fach
HANESION LLWYDDIANT
M-SParc, Aerial Worx and fourtywoable logos in a group

The Green Eagle- Stori Lwyddiant

Fe wnaethom sicrhau cyllid SBRI gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect ffermio Sero Net i greu datrysiad Carbon Isel, ar gyfer mynd i’r afael â chwyn mewn amaethyddiaeth! Drwy gydweithio â dau o’n cwmnïau tenantiaid – 42able ac Aerialworx – roeddem yn gallu creu a phrofi prototeip a fydd yn arbed arian ac yn helpu’r amgylchedd! Darllenwch fwy am y prosiect cyffrous hwn isod.
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Cymerwch ran

A gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.