Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Grant Twf Digidol M-SParc

Gyrru Busnes yn ei flaen ar Ynys Môn

Mae cam nesaf y Grant Twf Digidol yma! Mae’r grant wedi’i greu i gynyddu cysylltedd a thwf i fusnesau ar Ynys Môn. Gall y grant hwn gynnig hyd at 50% o gyllid, ac mae yma i helpu gydag offer datblygu busnes neu gynyddu cysylltedd.

  • Ystod Cyllido: Hyd at £5K – medrwn ystyried fwy
  • Arian Cyfatebol: 50%
  • Cymhwysedd: Busnesau Ynys Môn Yn Unig
  • Gofynion: Gwella cysylltedd neu feddalwedd datblygu busnes
  • Lansiad: Mai 9fed
  • Dyddiad Cau: Mehefin 28ain
Sut Allwch Chi Ddefnyddio’r Grant?

Rydym yn edrych i hybu cysylltedd nifer o fusnesau ar draws Ynys Môn, fel y gallwch brynu unrhyw beth sy’n helpu i wella eich cysylltiad â’r rhyngrwyd. Fel arall, gallwch ei wario ar offer datblygu busnes i’ch helpu i reoli neu gynyddu twf eich busnes (e.e. systemau CRM neu offer gwerthu).

Peidiwch â phoeni, os nad ydych yn siŵr ar beth a ble y gellid ei wario, mae gennym rywfaint o help ar gael…

Ymgynghoriad Cynghorydd Digidol

Er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniadau mwyaf gwybodus ynghylch eich buddsoddiadau digidol, byddwn yn eich cyflwyno i arbenigwr Digidol. Byddant yn adolygu eich atebion digidol presennol, yn deall eich amcanion busnes, ac yn awgrymu opsiynau wedi’u teilwra sy’n cyd-fynd â meysydd ffocws y grant.

Ffurflen gais isod.

Cysylltwch a Tom

I drafod y Grant Twf Digidol, ebostiwch Tom.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.