M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Grant Twf Digidol M-SParc

Datgloi Potensial Digidol i Fusnesau Ynys Môn

Ydych fusnes yn barod ar gyfer y Grant Twf Digidol? Mae’r grant yma wedi’i ddylunio i danio cydweithio, trawsnewid yn ddigidol, a gyrru twf ymlaen i fusnesau arloesol ar Ynys Môn. Gall y grant hwn gynnig hyd at 100% o gyllid, ac mae’n bodoli i helpu busnesau fel un chi i dyfu, ehangu neu gynyddu cysylltedd, gan ddefnyddio’r offer digidol diweddaraf. D.S. Os yw eich prosiect yn cael arian cyfatebol rydym yn debygol o’i weld yn fwy ffafriol!

Manylion allweddol ar gyfer gwneud cais

  • Ystod Cyllido: Rhwng £1,000 a £10,000

  • Arian Cyfatebol: Wedi’i annog yn fawr

  • Cymhwysedd: Busnesau Ynys Môn Yn Unig

  • Dyddiad Cau: 21-2-24

Mae’r cyllid ar gyfer y Meysydd Ffocws Grant hyn:

1. Twf

Buddsoddi mewn offer digidol sy’n cynyddu twf busnes, ehangu eich gweithrediadau, eich helpu i ddod i mewn i farchnadoedd newydd, neu lansio cynhyrchion/gwasanaethau newydd arloesol.

2. Cysylltedd

Gwella a chryfhau cysylltedd eich busnes trwy bryniadau fel offer rhwydweithio neu dechnolegau blaengar fel systemau Starlink (gallwn ni helpu i roi cyngor).

3. Gwelliannau Digidol

Archwilo a gweithredu offer digidol i symleiddio’ch busnes, gwella cysylltiadau cwsmeriaid, ac aros ar y blaen yn y dirwedd ddigidol gystadleuol. Gallai hyn gynnwys systemau CRM, offer cyfathrebu, llwyfannau dylunio 3D, a mwy.

Sut Allwch Chi Ddefnyddio’r Grant?

A oes angen offer digidol arnoch i dyfu eich busnes? Boed yn mabwysiadu system Rheoli Perthynas Cwsmeriaid newydd, gwella offer cyfathrebu, buddsoddi mewn llwyfan dylunio 3D, neu uwchraddio offer Man Gwerthu (PoS), mae’r grant hwn yn darparu’r cymorth ariannol sydd ei angen ar gyfer gwelliannau o’r fath. Bydd angen i chi ddod o hyd i atebion neu gyflenwyr y gallwch chi wario’r arian grant gyda nhw – bydd angen 3 dyfynbris arnom os dyfernir mwy na £5k i chi. Peidiwch â phoeni, os nad ydych yn siŵr ar beth a ble y gellid ei wario, mae gennym rywfaint o help ar gael…

Ymgynghoriad Cynghorydd Digidol

Er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniadau mwyaf gwybodus ynghylch eich buddsoddiadau digidol, byddwn yn eich cyflwyno i arbenigwr Digidol. Byddant yn adolygu eich atebion digidol presennol, yn deall eich amcanion busnes, ac yn awgrymu opsiynau wedi’u teilwra sy’n cyd-fynd â meysydd ffocws y grant.

Gwneud cais am y Grant

Mynegwch eich diddordeb yn y Grant Twf Digidol trwy lenwi ein ffurflen ar-lein isod. Unwaith y byddwch wedi cyflwyno’ch ffurflen, bydd un o’r tîm yn eich arwain drwy’r broses ymgeisio ac yn eich cysylltu â chynghorydd gwybodus a all helpu i amlygu’r atebion cywir ac egluro manteision y Grant Twf Digidol i’ch busnes.

Cysylltwch a Tom

I drafod y Grant Twf Digidol, ebostiwch Tom.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.