M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Grant Twf Lefel Nesaf

Barod i Dyfu?! Cer amdani!

‘Da ni’n awyddus iawn i gefnogi twf a datblygiad cwmnïau mwyaf arloesol Ynys Môn ac felly yn falch o gyhoeddi bod cynllun Grant Twf Lefel Nesaf ar agor!

Mae’r gronfa yn blaenoriaethu cefnogi busnesau a photensial gwirioneddol i dyfu a chael effaith ar yr economi ac i greu swyddi arloesol yn yr ardal. Felly, os oes gan dy fusnes di’r gallu i wneud hyn ac os oes gennyt ti gynllun penodol ar gyfer twf a fyddai’n elwa o gymorth ariannol darllen ymlaen!

I Bwy?

Mae’r cynllun hwn yma i gefnogi busnesau sydd wedi neu yn cymryd rhan yn ein rhaglenni cefnogi twf gan gynnwys:

 • Aelodau o gyflymydd busnes Lefel Nesaf ers ei sefydlu.
 • Aelodau o raglen Cyfuno Creadigol
 • Aelodau o raglen Cyflymydd Egni
 • Busnesau gwirioneddol arloesol eraill ar yr Ynys sydd a chynlluniau twf clir.

Manylion Pwysig!

 • Cronfa £20,000
 • Gwahodd ceisiadau rhwng £5,000 – £20,000
 • Dyddiad Cau 21-2-24

Blaenoriaethau ac Amcanion y Gronfa

Mae’r rhestr isod yn nodi yr amcanion a’r blaenoriaethau ar gyfer y ceisiadau, ‘does dim rhaid cwrdd â phopeth ar y rhestr ond dyma a fydd yn cael ei ddefnyddio i sgorio ceisiadau a ddaw ymlaen.

 • Cefnogi busnesau â photensial twf eithriadol
 • Yn cefnogi datblygiad technoleg neu arloesedd rhagorol.
 • Creu swydd(i) o’r newydd neu warchod swydd(i)
 • Yn elwa o arian cyfatebol
 • Yn cefnogi dod a cynnyrch neu wasanaeth newydd i’r farchnad
 • Yn cyd-weithio rhwng cwmnïau neu brifysgolion.

Cyswllt

Os am drafod cais ymlaen llaw yna cysylltwch gyda Gwenllian Owen neu Lois Shaw.

Reit, barod i roi’r cais mewn?

Mae’r broses yn syml, llenwi’r ffurflen isod a byddwn yn cyhoeddi pwy sydd wedi llwyddo yn wythnos gyntaf mis Mawrth. Pob lwc!

Lois Shaw, llun proffil

Cysylltwch a Lois

I drafod y Grant Twf Lefel Nesaf, ebostiwch Lois.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.