Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

GUTEN TAG TRADE!

Picture of Charlie Jones

M-SPARC AR LWYFAN BYD-EANG

Fe wnaethom neidio ar y cyfle i gynrychioli Cymru ar Lwyfan Fyd-eang o Arloesedd yn yr Almaen. Nid yn unig y gallem rannu’r neges bod Cymru’n genedl o arloesi, fe wnaethom hefyd ddarparu llwyfan i garfan o gwmnïau tenantiaid adeiladu rhwydweithiau rhyngwladol i helpu i raddfa eu busnesau.

Yr wythnos diwethaf buom yn teithio i Berlin fel dirprwyaeth gyda’n cwmnïau tenantiaid arloesol. Nod yr ymweliad masnach hwn oedd cynrychioli Cymru ac M-SParcyn yr ŵyl fusnes ar gyfer technolega digid ol, Hub.Berlin. Ein nod hefyd oedd meithrin partneriaethau economaidd, cyfnewid syniadau blaengar, ac archwilio cyfleoedd cydweithredol yn un o ganolfannau busnes mwyaf deinamig Ewrop. Nod ymweliad, a ariannwyd gan raglen Agile Cymru Llywodraeth Cymru, yn brofiad dylanwadol, gan roi’r cyfle i ni arddangos Arloesedd Cymru ar lwyfan rhyngwladol.

Gosod y Llwyfan: Berlin, man cychwyn ar gyfer arloesi:

Ah, Berlin! Y ddinas sydd byth yn cysgu, yn llawn egni, ac yn brolio naws greadigol a oedd yn amlwg ym mhob cornel. Nid yw’n syndod bod Berlin wedi dod yn fagnet i entrepreneuriaid ac arloeswyr o bob cwr o’r byd. Ac felly, gyda brwdfrydedd dros yr hyn yr ydym yn ei gynnig yma yng Nghymru, aethom ati i archwilio’r cyfleoedd posibl.

Gang y Cwmni Tenantiaid:

Ni fyddai ein hymweliad wedi bod yn gyflawn heb y cwmnïau tenantiaid dawnus a deinamig o M-SParc; sêr ein gorymdeithiau:

Haia: Llwyfan digwyddiadau ar-lein a hybrid sydd ar hyn o bryd yn targedu’r sector e-chwaraeon.

42Able.ai: Cwmni AI S&D. Eu cenhadaeth yw sicrhau bod deallusrwydd artiffisial ar gael ac yn hygyrch i bawb.

Probit Consulting: Cwmni rheoli buddsoddi mewn asedau

Carnedd: Tîm o arweinwyr technoleg a datblygwyr gwe a fyddai’n gwerthfawrogi’n arbennig y cyfle i ddysgu gan arbenigwyr am Web3.0, seiberddiogelwch, a thrawsnewid digidol.

EvoMetric: Cwmni IoT sy’n creu gwerth o ddata synhwyrydd.

Cyfarfod Partner Berlin – Ein Cymheiriaid:

Diwrnod 1, aethom i Lysgenhadaeth Prydain i gwrdd â Markus Facklam o Berlin Partner. Roedd hyn yn gyfle i ni ddeall pa botensial oedd ar gyfer cydweithio rhwng dwy ecosystem a gweld sut mae M-SParc a Berlin Partner yn rhannu nod cyffredin o feithrin arloesedd a meithrin twf economaidd. Rhannodd Markus y rhaglenni cymorth a gynigiwyd ganddynt a daeth syniadau newydd gennym ar gyfer M-SParc – gwyliwch y gofod!

Hub.Berlin: Lle Mae Hud yn Digwydd!

Ar ddiwrnod 2 a 3 buom yn bresennol ac yn cyflwyno yn Hub.Berlin, digwyddiad hynod lle daeth technoleg, creadigrwydd ac entrepreneuriaeth at ei gilydd.

Yn Hub.Berlin, cawsom y fraint o fynd i’r Llwyfan Byd-eang i arddangos Cymru & M-SParc a’n cwmnïau tenantiaid eithriadol. Roedd hyn yn cyfle a llwyfan gwych i ni hyrwyddo ein pecyn Glanio Meddal i gynulleidfa ryngwladol ac i’n cwmnïau tenantiaid arddangos eu gwaith a chysylltu ag unigolion o’r un anian, ffurfio partneriaethau newydd, ac arddangos eu syniadau i gynulleidfa fyd-eang.

Hyrwyddo M-SParc a Thu Hwnt:

Y tu hwnt i’r cyflwyniadau, achubwyd ar bob cyfle i hyrwyddo M-SParc fel canolfan i gwmnïau rhyngwladol. Rydym yn lledaenu’r gair am ein rhwydwaith cymorth gwych a rhaglenni cymorth cofleidiol sy’n annog twf a llwyddiant.

Canlyniadau:

Wrth i ni ddweud adieu i Berlin, fe wnaethom fanteisio ar y cyfle i fyfyrio ar werth yr ymweliad. Syniadau newydd gan Berlin Partners, nifer o alwadau dilynol a chyfarfodydd ar gyfer ein cymuned tenantiaid i gynorthwyo eu twf yn y farchnad Ewropeaidd, y sgyrsiau ar bynciau fel AI cynhyrchiol ac IoT. Buom yn myfyrio ar y cysylltiadau newydd a grëwyd, sut y bu i ni danio cydweithrediadau, a hefyd trwy gael ein hysbrydoli gan yr hyn yr ydym yn ei gynnig yma yng Nghymru, cenedl Arloesi.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.