M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Gweithdy Glasbrint Ffotograffig Blodau gyda'r Dylunydd Sian Hughes

Diwrnod gwych ar gyfer arbrofi a rhoi cynnig ar dechnegau newydd!

18 Stryd y Plas, Caernarfon

Digwyddiad wyneb yn wyneb

April 28, 2022

Am ddim

M-SParc Ar Y Lon Business support event

Am y digwyddiad hwn

Mae Glasbrint Ffotograffig yn broses ffotograffig amgen a ddyfeisiwyd gan y seryddwr John Herschel yn 1842. Gorchuddio papur dyfrlliw â hydoddiant sy’n sensitif i olau i ddatgelu golau uwchfioled. Pan fydd y papur yn cael ei rinsio, mae’n newid o wyrdd i las indigo gydag amlinell ffotograffig gwyn clir o unrhyw wrthrychau a osodwyd arno – heb ddefnyddio camera.

Mae’n gyflym ac hawdd – mae’r canlyniadau bob amser yn bositif – ac ni all dim fynd o’i le.

Yn y gweithdy hwn byddwn yn canolbwyntio ar blanhigion a blodau ar gyfer ein delweddau. Byddwn yn treulio’r bore yn gwneud sawl glasbrint ffotograffig maint cerdyn post gan ddefnyddio pecynnau gwactod a blychau golau.

Byddwn hefyd yn gweithio gyda FFIWS, gan ddefnyddio eu hoffer i drosglwyddo eich delweddau i arwynebau eraill fel mygiau.

Diwrnod gwych ar gyfer arbrofi a rhoi cynnig ar dechnegau newydd!

Sian Hughes – artist o Ogledd Cymru sydd wedi’i lleoli yn Llanfairfechan.

“Rwyf wedi archwilio’r broses Glasbrint Ffotograffig dros nifer o flynyddoedd, gan haenu delweddau yn y stiwdio yn ogystal â gweithio yn y dirwedd gan gynhyrchu gwaith ar gyfer gosodiadau ac arddangosfeydd”.

“Fy ffocws ar hyn o bryd yw gweithio gyda phorslen a latecs felly rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio eto gyda’r broses ffotograffig amgen hudolus hon”.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Archebwch eich tocynnau

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.