M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Gweithdy Meistr FFIWS | FFIWS Master Workshop

Dysgwch am fanteision Gofod Gwneud FFIWS!

18 Stryd y Plas, Caernarfon

Digwyddiad wyneb yn wyneb

April 26, 2022

Am ddim

M-SParc Ar Y Lon Cyanotype event

Am y digwyddiad hwn

Dewch i ddysgu beth yw gofod gwneud Ffiws, a sut gallwch chi ei ddefnyddio! Mae sawl gofod Ffiws yng Nghonwy, Gwynedd, ac Ynys Môn a gallwch ddarganfod mwy yma!

Mae M-SParc #ArYLôn Caernarfon yn dymuno dangos manteision FFIWS i chi. Mae’r Meistr Gwneud, Wyn Griffith, wrth law, a bydd yn rhoi cyflwyniad i chi ac yn arddangos yr offer. Eisiau rhoi logo eich cwmni ar fwg, creu prototeip o ddarn 3D newydd, neu dorri gyda laser yn berffaith? Mae’r cyfan yn bosibl!

Unwaith y byddwch wedi cael eich sesiwn sefydlu yn y gofod Ffiws, gallwch ddefnyddio unrhyw un o’r lleoliadau yn y rhanbarth hefyd.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Archebwch eich tocynnau