M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Hac y Gymraeg

Digwyddiad i ysbrydoli a buddsoddi mewn arloesedd mewn technoleg iaith!

Ar-lein

Digwyddiad ar-lein

July 1, 2022

Am ddim

Am y digwyddiad hwn

Beth?

Mae Llywodraeth Cymru ac M-SParc yn cydweithio i gynnal Hac Y Gymraeg, gyda’r her i gynyddu’r defnydd bob dydd o’r Gymraeg gan ddefnyddio datrysiadau technoleg arloesol! Mae mynediad at fuddsoddiad o gronfa£92,000 o bunnoedd ar gael i’r syniadau buddugol.

Pam?

Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg – nid defnyddio mwy o Gymraeg mewn technoleg, ond defnyddio technoleg i helpu pobl i ddefnyddio mwy o Gymraeg! Mae defnyddio technoleg mewn dysgu iaith yn ysgogol i ddysgwyr, yn hyrwyddo rhyngweithio a chydweithio o fewn dysgu, a hefyd yn cynnig hyblygrwydd i ddefnyddio cyfuniad o offer a dulliau i helpu amsugno gwybodaeth newydd yn effeithlon.

Ar hyn o bryd, mae’n debygol y bydd dwsinau o syniadau arloesol yn barod i’w datblygu, ond nad oes gan unigolion neu fusnesau yr arian i wireddu hynny. Dyna lle mae Hac Y Gymraeg yn dod i mewn!

Sut bydd hi’n gweithio?

Ar y cyntaf o Orffennaf, clywsom gan Lywodraeth Cymru a siaradwyr amrywiol am yr her!

Wedi ei fethu? Gweler y sesiwn, gan gynnwys y sgwrs, yma.

Eisiau dim ond y ffeil sgwrsio i gael mynediad at y dolenni? Mae hwnw yma.

Rownd Derfynol Hac Y Gymraeg: Dydd Mercher, Gorffennaf 13eg, 1yp cliciwch yma i gofrestru.

Dyma rownd 2 – eich cyfle i wneud argraff arnom gyda’ch syniadau. Sicrhewch eich bod yn barod i gyflwyno syniad sy’n wybodus, wedi’i gyflwyno’n dda, yn gyflawnadwy ac yn cael effaith glir. Rydym yn awgrymu eich bod yn rhoi ‘bookmark’ i’r dudalen hon, lle bydd gwybodaeth yn cael ei hychwanegu a lle byddwch yn rhoi manylion i ni am eich syniad cyn cael cyflwyno.

Yn y digwyddiad ar-lein hwn byddwn yn gofyn i bobl gynnig atebion i’r her. Mae terfyn ar y swm y gellir ei gynnig, a phwysleisir mai edrych ar fasnacheiddio’r cynnyrch yw’r ateb. Bydd y timau buddugol – a ddewisir gan banel o feirniaid – yn sicrhau buddsoddiad i ddod â’u syniad yn fyw.

Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad p’un a ydych yn pitsio neu beidio, dewch draw i weld y sioe! Os ydych yn cyflwyno cynigion, rhaid i chi lenwi’r ffurflen isod.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Archebwch eich tocynnau