M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Hac Iaith 2024

Digwyddiad i ysbrydoli a buddsoddi mewn arloesedd mewn technoleg iaith!

Ar-lein

Lleoedd Cyfyngedig

1af o Fawrth 2024

Am ddim

CROESO I'R HAC IAITH

Beth?

Mae M-SParc a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i gynnal y trydydd Hac Iaith Gymraeg. Mae mynediad at fuddsoddiad o gronfa o £24,000 ar gael i’r syniadau buddugol.

Yr Her

Cyfle cyffrous i arloeswyr a rheini sy’n frwdfrydig am dechnoleg gyfrannu at y defnydd o’r Gymraeg, yn enwedig mewn gofodau digidol.

Rydym am i chi dreialu datrysiadau digidol sy’n cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn amgylcheddau digidol, cefnogi ac annog dysgwyr, a chaniatáu i siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

Cefnogwch ni ar y ffordd i filiwn o siaradwyr Cymraeg!

Sut bydd o’n gweithio?

‘Da ni’n deall na fydd hyn yn ddigon i wneud cynnyrch newydd sy’n gweithredu’n llawn, ond gallai fod yn ddigon i:

  • Ehangu gwasanaeth presennol
  • Ychwanegu offer at wasanaethau presennol
  • Creu prawf o gysyniad
  • Ariannu ymchwil a datblygu
  • Creu peilot

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Darllenwch y dudalen hon yn ofalus, gwyliwch y fideo isod o’n digwyddiad lansio ar yr 22ain o Chwefror am fwy o wybodaeth, a llenwch y ffurflen Google isod cyn hanner nos ar yr 28ain o Chwefror.

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â Tom.

Be nesa?

Unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno cais, byddwch chi’n dod i wybod os ydych chi drwodd i’r rownd pitsio! Mae hyn yn digwydd ar Fawrth y 1af, a byddwch yn cyflwyno’n fyw i gynulleidfa a phanel o feirniaid. Byddwn yn cyhoeddi’r enillydd(wyr) yn fyw ar y diwrnod!

Unrhyw gwestiynau?

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.