Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Mae gan PlantSea uchelgeisiau mawr a syniadau mawr i helpu i'w cyflawni!

Wedi'i eni yn y gyfnod cloi, mae PlantSea, cwmni newydd BioTech, wedi sefydlu yn M-SParc, ag yn gweithio i ddarparu dewis amgen cynaliadwy i blastig untro yn seiliedig ar gwymon.

Mae’r gogledd-orllewin yn un o’r canolfannau ailgylchu ac amgylcheddol mwyaf blaenllaw yng Nghymru, felly bydd PlantSea yn ffitio’n berffaith i’w lleoliad newydd wrth iddynt weithio’n ddiflino i ddarparu dewis cynaliadwy yn lle plastig untro – sy’n deillio o wymon.

Amlygir llygredd plastig a’r effaith y mae’n ei gael ar ein hamgylchedd yn rheolaidd yn y cyfryngau, gan effeithio’n sylweddol ar ein cymunedau a chael effaith ddinistriol ar ein bywyd gwyllt.

Mae cymunedau yn y gogledd-orllewin, yn arbennig, wedi cael llwyddiant sylweddol wrth leihau gwastraff plastig, gydag Ynys Môn wedi arwain cyfraddau ailgylchu’r genedl o’r blaen, a chymunedau fel Beaumaris yn sefydlu gweithgorau di-blastig i helpu busnesau yn yr ardal i gael gwared ar blastigau un defnydd o eu gweithrediadau.

Sefydlwyd PlantSea gan dri myfyriwr PhD Prifysgol Aberystwyth ar ôl iddynt ennill cystadleuaeth InvEnterPrize a drefnwyd gan Ysgol Fusnes y Brifysgol a Champws Arloesi Aber, gan sicrhau cyllid cychwynnol, ac mae ganddynt uchelgeisiau mawr ar gyfer y dyfodol.

“Troi’r llanw ar lygredd plastig yw ein gweledigaeth. Rydym am ddisodli plastigau un defnydd am ddeunyddiau arloesol, cynaliadwy sy’n deillio o wymon. Rydym yn prosesu gwymon ac yn ei droi’n ddeunydd cynaliadwy a all fod yn addas ar gyfer ystod o wahanol ddefnyddiau.

“Dechreuodd ein taith yn ystod y cyfyngiadau symud wrth i dri ffrind yn byw yn Aberystwyth ac yn astudio ar gyfer ein PhD yn y Brifysgol yno, pob un â diddordeb cyffredin yn yr amgylchedd a’i warchod ac eisiau gwneud rhywbeth yn ei gylch – heb wybod beth fyddai hynny ar y pryd.

“Rydym yn trosi gwymon yn ddeunyddiau amgen, ac yn y pen draw byddwn yn cyrraedd y pwynt lle mae gennym ddeunydd a all ddisodli plastigion â deunydd sy’n llawer mwy cynaliadwy na dewisiadau eraill cyffredin.”

Trafododd Mr Gianmarco Sanfratello, Cyd-sylfaenydd PlantSea, nodau a tharddiad y cwmni.

Ochr yn ochr â’i gyd-sylfaenwyr eraill, Alex Newnes a Rhiannon Rees, cafodd y tri eu hysbrydoli gan eu hamgylchedd yn Aberystwyth lle gwelsant wymon bob dydd ar y traethau gogoneddus, cyn i’r triawd gweithio ar lansio eu busnes.

Yn yr amgylchiadau presennol, bydd llawer mwy o entrepreneuriaid yn sicr o geisio sefydlu busnesau neu ddatblygu arloesiadau yn y sector biotechnoleg, ond nid yw tenantiaid newydd M-SParc am gael eu brawychu gan y gystadleuaeth.

Mae’n amserol iawn edrych ar y math hwn o dechnoleg, oherwydd mae’r byd yn deffro i’r broblem ac mae llawer o gyllid a chefnogaeth ar gyfer dod o hyd i ddewisiadau eraill yn lle plastigau, felly gwelsom hwn fel cyfle gwych i ddechrau arni.”

Mae’n bwysig iawn bod mwy o gwmnïau’n gweld y cyfle a’r cyfrifoldeb yma i geisio cyflawni’r atebion mwy cynaliadwy hyn. Nid ydym yn ei ystyried yn gystadleuaeth, oherwydd mae cymaint o blastig ar gael i’w ddisodli ac mae angen dod o hyd i ateb ar unwaith.

Mae defnyddwyr yn dechrau bod yn fwy eco-ymwybodol ac eisiau’r atebion hyn, felly rydyn ni’n un o lawer sy’n gweithio tuag at hynny ac rydyn ni’n hyderus iawn ein bod ni’n gallu cyflawni ein datrysiad yn y dyfodol.

Eisiau darganfod mwy am PlantSea?

Cysylltwch â’r cwmni isod i ddarganfod mwy!

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Gadewch i ni sgwrsio

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 85800 neu anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol .

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.