M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Labordai a
Gweithdai

Mae gennym ni 23 o labordai yn M-SParc a dau weithdy mawr! Diddordeb darganfod mwy?

Beth gallwn ei gynnig

Gall pob un o’n 23 o labordai gymhwyso 3-8 o bobl, ond ochr yn ochr â’n gofod swyddfa a gweithdy sydd ar gael, gall M-SParc ddarparu lle i fusnesau o bob maint, o fusnesau newydd i gwmnïau corfforaethol mawr.

Mae popeth sydd ei angen ar fusnes, o gyfleusterau rhagorol a gwasanaethau cymorth busnes pwrpasol, i swyddfeydd a labordai hyblyg, ar gael ar y safle.

HANESION LLWYDDIANT
M-SParc, Academi Logo

Academi Sgiliau M-SParc- Stori Lwyddiant

Darllenwch am eu llwyddiant a sut y gwnaethom chwarae rhan yn eu stori
Olwen, llun proffil

Eisiau darganfod mwy?

Gall Olwen eich helpu i ddechrau ar eich taith M-SParc!