M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Lefel Nesaf

Rhaglen 'cyflymydd' ar gyfer busnesau newydd arloesol, twf uchel ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg yng Ngogledd Cymru

Beth yw Lefel Nesaf?

Rhaglen bum mis ar gyfer busnesau newydd gorau Gogledd Cymru, gall sylfaenwyr gael mynediad at fentora arbenigol, cymuned o sylfaenwyr o’r un anian, eu bwrdd cynghori byd-eang eu hunain gyda rhwydweithiau pwerus a chyfleoedd unigryw ar gyfer twf.

Mae ceisiadau ar gyfer y garfan nesaf nawr ar agor. Mae ceisiadau yn cau am 5pm ar 4ydd Awst a bydd y rhaglen yn dechrau ar 28ain Medi, yn rhedeg am 5 mis. Cliciwch yma i wneud cais heddiw!

Mae arian parod ar gael hefyd, gyda mwy o fanylion i ddilyn.

Mentor 1:1

Cefnogaeth Cymheiriaid i Gyfoedion

Bwrdd Cynghori gyda Rhwydweithiau Byd-eang

Cyfleoedd i Gynnig Buddsoddiad

Entrepreneuriaid Siarad yn ardal Tanio
Level Up | Lefel Nesaf

Eich ffordd i lwyddiant

  • Rhaglen wedi’i hariannu’n llawn gwerth dros £25k!
  • Mentora pwrpasol i ddatblygu’r sgiliau, y ffocws a’r hyder sydd eu hangen i wneud hynny arwain busnes newydd twf uchel. Her, cefnogaeth ac atebolrwydd yn cydbwysedd perffaith.
  • Cydweithio â sylfaenwyr o’r un anian. Goresgyn yr isafbwyntiau gyda’ch gilydd, dathlu’r uchafbwyntiau gyda’ch gilydd.
  • Dysgwch gan entrepreneuriaid llwyddiannus ac arbenigwyr diwydiant o bob rhan o’r byd, wrth fanteisio ar eu rhwydweithiau pwerus. Y bwrdd na allwch ei fforddio.
  • Arian parod i’w hennill i danio’ch twf!
  • Mynediad unigryw i gyfleoedd pitsio a buddsoddi,gweithdai arbenigol a gofod desg pwrpasol.
  • Mynediad at GTG eu hunain am 2 awr dros y 5 mis

Dewch i gwrdd ag un o aelodau ein carfan, Haia, wrth iddyn nhw ddweud mwy wrthym am sut mae Level Up wedi bod o fudd iddyn nhw a pha mor gyffrous ydyn nhw i gymryd rhan!

Gwnewch gais i fod yn rhan o'r garfan nesaf!

Olu Peyrasse, llun proffil, gwenu ac eistedd ar soffa

Cymerwch ran

Ymunwch â’r garfan nesaf, darganfyddwch fwy neu dewch yn gynghorydd.