M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Lefel Nesaf

Rhaglen 'cyflymydd' ar gyfer busnesau newydd arloesol, twf uchel ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg yng Ngogledd Cymru

Beth yw Lefel Nesaf?

Rhaglen pum mis ar gyfer busnesau newydd gorau Gogledd Cymru.

Gal sylfaenwyr gael mynediad at fentora arbenigol, cymuned o sylfaenwyr o’r un anian, eu bwrdd cynghori byd-eang eu hunain gyda rhwydweithiau pwerus a chyfleoedd unigryw ar gyfer tyfu.

Mae hyd yn oed hyd at £100,000 mewn arian parod i’w ennill!

Mentor 1:1

Cefnogaeth Cymheiriaid i Gyfoedion

Bwrdd Cynghori gyda Rhwydweithiau Byd-eang

Cyfleoedd i Gynnig Buddsoddiad

Entrepreneuriaid Siarad yn ardal Tanio
Level Up | Lefel Nesaf

Eich ffordd i lwyddiant

  • Rhaglen wedi’i hariannu’n llawn gwerth dros £25k!
  • Mentora pwrpasol i ddatblygu’r sgiliau, y ffocws a’r hyder sydd eu hangen i wneud hynny arwain busnes newydd twf uchel. Her, cefnogaeth ac atebolrwydd yn cydbwysedd perffaith
  • Cydweithiwch â sylfaenwyr o’r un anian. Goresgynwch yr isafbwyntiau gyda’ch gilydd, dathlwch yr uchafbwyntiau gyda’ch gilydd.​
  • Dysgwch gan entrepreneuriaid llwyddiannus ac arbenigwyr diwydiant o bob rhan o’r byd, wrth fanteisio ar eu rhwydweithiau pwerus. Y bwrdd na allwch ei fforddio.
  • Hyd at £100,000 mewn arian parod i hybu eich twf!​
  • Exclusive access to pitching and investment opportunities, specialist workshops and dedicated desk space.

Rydym wedi cyhoeddi ein carfan gyntaf!

Bydd y garfan nesaf yn dechrau yn yr Hydref.

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â ni isod.

Entrepreneuriaid Siarad yn yr ystafell fyrddio
HANESION LLWYDDIANT
M-SParc, Academi Logo

Academi Sgiliau M-SParc- Stori Lwyddiant

Darllenwch am eu llwyddiant a sut y gwnaethom chwarae rhan yn eu stori
Olu Peyrasse, llun proffil, gwenu ac eistedd ar soffa

Cymerwch ran

Ymunwch â’r garfan nesaf, darganfyddwch fwy neu dewch yn gynghorydd.