M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Llywodraeth y DU yn cynnal trafodaeth ag arweinwyr ynni ym Mharc Gwyddoniaeth Menai

Jamie Thomas

Mae'r Gweinidog Gwladol dros Ynni, Greg Hands, yn arwain trafodaeth Bord Gron ar Ynni gyda rhanddeiliaid blaenllaw yn M-SParc gan Brifysgol Bangor ar ymweliad Gweinidogol â Gogledd Cymru.

Daeth arweinwyr o’r sector Ynni Carbon Isel ar draws y Deyrnas Unedig at ei gilydd yn M-SParc yr wythnos hon i drafod cymysgedd ynni’r genedl yn y dyfodol a’r cyfleoedd ar gyfer cydweithio rhwng diwydiant a’r byd academaidd i gyflawni prosiectau yn y dyfodol ac effaith economaidd.

Roedd swyddogion proffil uchel o amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau blaenllaw yn bresennol yn y sesiwn, gan gynnwys Rolls-Royce, Bechtel, Westinghouse, Morlais, Shearwater Energy, BP Enigie, Cwmni Egino, y Labordy Niwclear Cenedlaethol, Prifysgol Bangor, Grŵp Llandrillo Menai, Uchelgais Gogledd Cymru a Cyngor Sir Ynys Môn.

Bu Gweinidog Ynni Llywodraeth y DU, Greg Hands yn cadeirio’r sesiwn tra ar ymweliad Gweinidogol ag Ynys Môn, a drefnwyd gan AS yr ynys Virginia Crosbie, gyda’r sesiwn yn M-SParc yn drafodaeth ddefnyddiol i bawb a gymerodd ran.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai, Pryderi ap Rhisiart:

Mae gennym bellach dîm ymroddedig sy’n canolbwyntio ar y cyfleoedd i’r rhanbarth mewn ynni Carbon Isel ac rydym yn falch iawn o’r gwaith yr ydym yn ei wneud i yrru busnesau’r rhanbarth ymlaen i fod yn flaengar ym maes Ynni Carbon Isel.

“Mae’n gyffrous ein bod wedi cynnal y sesiwn hon, dan gadeiryddiaeth Gweinidog Ynni Llywodraeth y DU, yr wythnos hon, ac rydym wedi mwynhau’r cyfle i gyfarfod a thrafod sector sy’n bwysig iawn i ni gyda busnesau a sefydliadau blaenllaw o bob rhan o’r byd. y wlad, gan ddatblygu cysylltiadau a pherthnasoedd er budd cymunedau lleol.”

Ychwanegodd yr Athro Paul Spencer, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Arloesedd ym Mhrifysgol Bangor:

Mae mynd i’r afael â heriau byd-eang, a dod o hyd i atebion sy’n seiliedig ar dystiolaeth i sut rydym yn adeiladu dyfodol mwy teg a chynaliadwy i’r blaned yn allweddol i strategaeth ymchwil newydd Prifysgol Bangor.

“Mae ein hymchwil sy’n arwain y byd ym maes cynaliadwyedd, a’n gallu i drosi’r rhagoriaeth honno’n effaith drawsnewidiol, wedi’u cydnabod yn Adolygiad Ymchwil diweddaraf y DU (REF2021) a osododd Bangor yn y 30 Uchaf yn y DU am gyflawni effaith sy’n arwain y byd. Mae ymchwil uchel ei barch Bangor ym maes gwyddorau naturiol a môr ac ynni carbon isel yn cefnogi twf economaidd yng Ngogledd Cymru ac yn cyflawni nodau cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig.

“Rydym yn croesawu’r cyfle i fod wrth y bwrdd hwn.”

Ychwanegodd Aelod Seneddol Ynys Môn, Virginia Crosbie:

“Roedd hon yn sesiwn ddiddorol iawn lle cafodd chwaraewyr ynni carbon isel mawr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyfle i siarad â Gweinidog y DU am ein dyfodol ynni a’n sicrwydd ynni.

“Mae’r math hwn o gynulliad lefel uchel yn rhoi ein hynys ar y map ac mae’n dangos bod llywodraeth y DU o ddifrif ynglŷn â datblygu ynni gwyrdd.

“Diolch yn fawr i M-SParc am gynnal y digwyddiad. Mae’n un o’r tlysau yng nghoron Ynys ein hegni.”

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.