Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Llywodraeth y DU yn cynnal trafodaeth ag arweinwyr ynni ym Mharc Gwyddoniaeth Menai

Picture of Jamie Thomas

Mae'r Gweinidog Gwladol dros Ynni, Greg Hands, yn arwain trafodaeth Bord Gron ar Ynni gyda rhanddeiliaid blaenllaw yn M-SParc gan Brifysgol Bangor ar ymweliad Gweinidogol â Gogledd Cymru.

Daeth arweinwyr o’r sector Ynni Carbon Isel ar draws y Deyrnas Unedig at ei gilydd yn M-SParc yr wythnos hon i drafod cymysgedd ynni’r genedl yn y dyfodol a’r cyfleoedd ar gyfer cydweithio rhwng diwydiant a’r byd academaidd i gyflawni prosiectau yn y dyfodol ac effaith economaidd.

Roedd swyddogion proffil uchel o amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau blaenllaw yn bresennol yn y sesiwn, gan gynnwys Rolls-Royce, Bechtel, Westinghouse, Morlais, Shearwater Energy, BP Enigie, Cwmni Egino, y Labordy Niwclear Cenedlaethol, Prifysgol Bangor, Grŵp Llandrillo Menai, Uchelgais Gogledd Cymru a Cyngor Sir Ynys Môn.

Bu Gweinidog Ynni Llywodraeth y DU, Greg Hands yn cadeirio’r sesiwn tra ar ymweliad Gweinidogol ag Ynys Môn, a drefnwyd gan AS yr ynys Virginia Crosbie, gyda’r sesiwn yn M-SParc yn drafodaeth ddefnyddiol i bawb a gymerodd ran.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai, Pryderi ap Rhisiart:

Mae gennym bellach dîm ymroddedig sy’n canolbwyntio ar y cyfleoedd i’r rhanbarth mewn ynni Carbon Isel ac rydym yn falch iawn o’r gwaith yr ydym yn ei wneud i yrru busnesau’r rhanbarth ymlaen i fod yn flaengar ym maes Ynni Carbon Isel.

“Mae’n gyffrous ein bod wedi cynnal y sesiwn hon, dan gadeiryddiaeth Gweinidog Ynni Llywodraeth y DU, yr wythnos hon, ac rydym wedi mwynhau’r cyfle i gyfarfod a thrafod sector sy’n bwysig iawn i ni gyda busnesau a sefydliadau blaenllaw o bob rhan o’r byd. y wlad, gan ddatblygu cysylltiadau a pherthnasoedd er budd cymunedau lleol.”

Ychwanegodd yr Athro Paul Spencer, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Arloesedd ym Mhrifysgol Bangor:

Mae mynd i’r afael â heriau byd-eang, a dod o hyd i atebion sy’n seiliedig ar dystiolaeth i sut rydym yn adeiladu dyfodol mwy teg a chynaliadwy i’r blaned yn allweddol i strategaeth ymchwil newydd Prifysgol Bangor.

“Mae ein hymchwil sy’n arwain y byd ym maes cynaliadwyedd, a’n gallu i drosi’r rhagoriaeth honno’n effaith drawsnewidiol, wedi’u cydnabod yn Adolygiad Ymchwil diweddaraf y DU (REF2021) a osododd Bangor yn y 30 Uchaf yn y DU am gyflawni effaith sy’n arwain y byd. Mae ymchwil uchel ei barch Bangor ym maes gwyddorau naturiol a môr ac ynni carbon isel yn cefnogi twf economaidd yng Ngogledd Cymru ac yn cyflawni nodau cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig.

“Rydym yn croesawu’r cyfle i fod wrth y bwrdd hwn.”

Ychwanegodd Aelod Seneddol Ynys Môn, Virginia Crosbie:

“Roedd hon yn sesiwn ddiddorol iawn lle cafodd chwaraewyr ynni carbon isel mawr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyfle i siarad â Gweinidog y DU am ein dyfodol ynni a’n sicrwydd ynni.

“Mae’r math hwn o gynulliad lefel uchel yn rhoi ein hynys ar y map ac mae’n dangos bod llywodraeth y DU o ddifrif ynglŷn â datblygu ynni gwyrdd.

“Diolch yn fawr i M-SParc am gynnal y digwyddiad. Mae’n un o’r tlysau yng nghoron Ynys ein hegni.”

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.