M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

MIT ar lwyfan ddigidol i rannu eu gwybodaeth am arloesedd!

Charlie Jones

Ddechrau Chwefror, cyhoeddodd Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip, fwy na £1.5m ar gyfer 17 o brosiectau sgiliau a hyfforddiant o ansawdd uchel yn y diwydiannau creadigol. Mae M-SParc yn falch o gyhoeddi ein bod yn cynnal un o’r prosiectau llwyddiannus hynny.

Mae’r diwydiannau creadigol wedi bod yn un o’r rhannau o economi Cymru sydd wedi tyfu gyflymaf ers bron i ddegawd, gan greu swyddi a chyfoeth, cyfrannu at frand cenedlaethol cryf, a hyrwyddo Cymru ar draws byd. Mae M-SParc wedi bod yn rhedeg Rhwydwaith Gogledd Creadigol yn y rhanbarth am y ddwy flynedd ddiwethaf, ac rydym yn gyffrous i barhau i gefnogi’r Rhwydwaith gyda’r prosiect hwn. Mae’r prosiect wedi’i frandio fel ‘SParc Creadigol’.

Gan dderbyn cyllid a chymorth gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol, mae ‘SParc Creadigol’ yn cynnwys darparu Adolygiadau Carbon Isel i gwmnïau yn y sector, i sicrhau eu bod mewn sefyllfa dda i gyd-fynd ag ALBERT a gofynion carbon isel cynyddol y diwydiant. Mae hyn yn cefnogi gwneud cwmnïau gogledd Cymru mewn sefyllfa well i wneud cais am waith.

Nod y cyllid, ymhlith pethau eraill, yw cefnogi mwy o bobl i fod yn ymwybodol o yrfaoedd Creadigol-Digidol a mynd mewn i’r sector. I gefnogi hyn, byddwn yn ail-agor ein Hacademi Sgiliau lwyddiannus, gan ddarparu lleoliadau gwaith 6 mis i gefnogi 10 busnes a 10 unigolyn a, gobeithio, yn arwain at yrfaoedd parhaol yn y sector Creadigol-Digidol.

Byddwn hefyd yn mynd i mewn i ysgolion uwchradd i redeg yr elfen Creadigol-Digidol o’n rhaglen Sgill-SParc newydd, gan ymateb i’r prinder Darllenwyr Newyddion yn y rhanbarth! Ar hyd y ffordd, bydd plant yn dysgu sgiliau gan gynnwys podledu, ymchwilio, a chyflwyno ffeithiau, ochr yn ochr â sgiliau digidol. Byddwn hefyd yn cynnig profiad gwaith i ddau fyfyriwr o bob un o’r ysgolion, yn y sector Creadigol-Digidol.

Bydd y rhain yn cael eu darparu gan ein harbenigwyr mewnol yma yn M-SParc; ein Swyddog Asesu Cylch Bywyd, a Swyddogion Sgiliau sydd â blynyddoedd o brofiad addysgu. Ni allwn aros i gefnogi mynd â Creadigol-Digidol i’r lefel nesaf yng ngogledd Cymru.

Grŵp Academi Skills y tu allan i M-SParc

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.