Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Mae arloesi Cymreig yn #ArYLon yn Llundain!

Picture of Charlie Jones

Mae taith arloesi wythnos o hyd Cymru ar y gweill, gan arddangos cenedl o arloeswyr ledled Llundain, gan alluogi diwydiant i rwydweithio ag ecosystem newydd a hyd yn oed ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.

Dechreuodd wythnos o Arloesedd Cymreig yn Llundain gyda gweithdy codio rhyngweithiol yng Nghanolfan Cymry Llundain ddydd Sadwrn yma.. Mae’n ymddangos yn iawn i ddechrau gyda’n harloeswyr yn y dyfodol, ac ymunodd teuluoedd Cymraeg eu hiaith agSParc am fore llawn hwyl, a ddilynwyd gan bartneriaeth gyda’r Ysgol Sadwrn i ddysgu codio i blant Cymraeg ar draws y byd!

Meddai’r Rheolwr Allgymorth a Chymuned, Emily Roberts, “Roeddem wrth ein bodd i weld tri pherson ifanc o Decsas ar yr alwad yn gofyn cwestiynau yn Gymraeg, a bachgen bach yn siarad Sbaeneg yn y cefndir wrth i’w chwaer ddysgu rhaglennu idiomau Cymraeg. Digwyddiad byd-eang gwirioneddol.”

Cynhaliwyd digwyddiad agor swyddogol mawreddog yn Nhŷ’r Arglwyddi, gyda siaradwyr yn cynnwys Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro Edmund Burke, yr Athro Jas Pal Badyal FRS, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, a’r Athro Fonesig Ottoline Leyser o UKRI, a David TC Davies, Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Gwnaethpwyd hyn yn bosibl trwy nawdd gan yr Arglwydd Dafydd Wigley.

Roedd yn wirioneddol wych gweld pobl o bob rhan o Gymru yn dod at ei gilydd i ddathlu a gwneud rhywbeth rydyn ni fel arfer yn eithaf gwael yn ei wneud – yn chwythu ein trwmped ein hunain! Rhannwyd clod gwych am Arloesedd Cymreig gan yr holl siaradwyr, gan roi hyder i’r rhai yn yr ystafell yn yr hyn y maent yn ei wneud, ond yn bwysicach fyth, gwnaed rhai cysylltiadau newydd, a dechreuodd cydweithio.

Parhaodd y thema STEM ddydd Llun, wrth i M-SParc ymweld ag Ysgol Gymraeg Llundain. Roedd maint yr ystafell ddosbarth fach yn gyfle mawr gan fod 8 o fyfyrwyr wedi cael cwrs cyflym yn ‘Egni’, rhaglen newydd M-SParc ar gyfer ysgolion cynradd a gynlluniwyd i bontio’r bwlch sgiliau a chyflwyno’r cwricwlwm newydd i Gymru. O sgwrs hynod gyffrous am torri gwynt buchod, i adeiladu pwmp hydro y tu allan, daeth y diwrnod i ben gyda’r plant yn protestio am gael y golau ymlaen tra’r oedd yr haul yn gwenu a’u diffodd yn wrthryfelgar i ddechrau eu gweithredoedd eu hunain yn erbyn newid hinsawdd.

Mae hi hanner ffordd drwy’r Diwrnod Digidol ar hyn o bryd, yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Llundain. Agorodd Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Cymru, y digwyddiad a dywedodd “Rydym yn gwybod mai dim ond trwy bartneriaeth a chydweithio y gellir cyflawni Strategaeth Ddigidol Cymru, a rhoddodd digwyddiad heddiw gyfle i ni archwilio hyd yn oed mwy o gyfleoedd ar sut y gallwn weithio gyda nhw. partneriaid ledled Cymru.”

Gyda themâu o Seiberddiogelwch i AI pwnc llosg yn cael eu trafod, mae tenantiaid M-SParc a Tramshed Tech wedi sefydlu i ddangos yr hyn y gallant ei gynnig, ac ystafell yn llawn o bobl yn cymell ar y darn i rannu eu syniadau a darganfod sut y gallant gymryd. eu busnesau ymhellach.

Mae’r wythnos yn parhau gyda diwrnod Masnach a Buddsoddi ddydd Mercher ac arddangosfa Egni nos Iau cyn Noson Fuddsoddi gyda Global Welsh nos Iau. Os hoffech chi ymuno, mae amser o hyd i gofrestru, gan fod M-SParc yn awyddus i sicrhau nad oes unrhyw un yn colli’r cyfle gwych hwn. Ewch i: https://m-sparc.com/london/

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.