M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Mae Lefel Nesaf yn cyflymu i'r cam nesaf

Charlie Jones

Mae ail grwp ein rhaglen cyflymydd Lefel Nesaf wedi dechrau, gyda 6 busnes yn barod i gyruu eu busnes i’r lefel nesaf.

Bydd y busnesau sydd wedi cofrestru ar ein cyflymydd i gyd yn cael cymorth busnes gan M-SParc i helpu eu busnesau i lansio, mynd â nhw i’r cam nesaf, a thyfu eu heffaith economaidd!

Drwy gydol y rhaglen hon, bydd y busnesau’n derbyn mentora un-i-un, mentora grŵp, a chyfleoedd buddsoddi posibl. Daw hyn i ben gyda digwyddiad arddangos, lle gall y busnesau gyflwyno eu cynllun busnes i ystafell o gymheiriaid a buddsoddwyr, gan ofyn am gyllid neu fentora i barhau â’u taith Lefel Nesaf!

Olu yn cyflwyno'r ail grwp yn ein digwyddiad 'Dyma M-SParc'
Anna Burke o Animated Technologies

Roedd ein carfan flaenorol yn llwyddiannus a pharhaodd pob busnes i dyfu, gan ddefnyddio y wybodaeth a gawsant ar y sbardun i dyfu, masnacheiddio a chyflogi.

Y cwmnïau sy’n ddigon ffodus i dderbyn cymorth ar y garfan hon yw Animated Technologies, PlantSea, Fortytwoable, Critterverse Ltd, Spontza Ltd a Real Ice Development Company Limited. Mae rhestr fer ar gyfer y drydedd garfan eisoes yn cymryd siâp!

Mark Makin o Sponza
Joshua Roberts o Real Ice Development Company Limited

Mae’r ail garfan eisoes wedi cael cyfle i ddod at ei gilydd yn ein digwyddiadau ‘Dyma M-SParc’ ar gyfer tenantiaid, lle bu modd iddynt ddechrau adeiladu eu rhwydwaith busnes a nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio.

Dymunwn yn dda iddynt ar y daith hon ac ni allwn aros i rannu eu cynnydd gyda chi wrth iddynt fynd!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.