Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Mae Lefel Nesaf yn cyflymu i'r cam nesaf

Picture of Charlie Jones

Mae ail grwp ein rhaglen cyflymydd Lefel Nesaf wedi dechrau, gyda 6 busnes yn barod i gyruu eu busnes i’r lefel nesaf.

Bydd y busnesau sydd wedi cofrestru ar ein cyflymydd i gyd yn cael cymorth busnes gan M-SParc i helpu eu busnesau i lansio, mynd â nhw i’r cam nesaf, a thyfu eu heffaith economaidd!

Drwy gydol y rhaglen hon, bydd y busnesau’n derbyn mentora un-i-un, mentora grŵp, a chyfleoedd buddsoddi posibl. Daw hyn i ben gyda digwyddiad arddangos, lle gall y busnesau gyflwyno eu cynllun busnes i ystafell o gymheiriaid a buddsoddwyr, gan ofyn am gyllid neu fentora i barhau â’u taith Lefel Nesaf!

Olu yn cyflwyno'r ail grwp yn ein digwyddiad 'Dyma M-SParc'
Anna Burke o Animated Technologies

Roedd ein carfan flaenorol yn llwyddiannus a pharhaodd pob busnes i dyfu, gan ddefnyddio y wybodaeth a gawsant ar y sbardun i dyfu, masnacheiddio a chyflogi.

Y cwmnïau sy’n ddigon ffodus i dderbyn cymorth ar y garfan hon yw Animated Technologies, PlantSea, Fortytwoable, Critterverse Ltd, Spontza Ltd a Real Ice Development Company Limited. Mae rhestr fer ar gyfer y drydedd garfan eisoes yn cymryd siâp!

Mark Makin o Sponza
Joshua Roberts o Real Ice Development Company Limited

Mae’r ail garfan eisoes wedi cael cyfle i ddod at ei gilydd yn ein digwyddiadau ‘Dyma M-SParc’ ar gyfer tenantiaid, lle bu modd iddynt ddechrau adeiladu eu rhwydwaith busnes a nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio.

Dymunwn yn dda iddynt ar y daith hon ac ni allwn aros i rannu eu cynnydd gyda chi wrth iddynt fynd!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.