M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Gofod Cynadledda a Digwyddiadau

Mae ein gofod cynadledda a digwyddiadau wedi'i gynllunio i helpu i annog rhwydweithio, cefnogi arloesedd, a'ch gadael yn teimlo'n ysbrydoledig

Gofod digwyddiadau Tanio

Yn M-SParc, gallwn gynnal cynadleddau gyda hyd at 120 o gynrychiolwyr. Ydym ni yn addas ar gyfer eich digwyddiad?

Mae gan ardal gynadledda Tanio Wi-Fi cyflym, rhad ac am ddim i’ch holl westeion.
Mae gennym hefyd arlwyo ar y safle, a ddarperir gan Becws Môn.

Mae M-SParc yn canolbwyntio ar garbon isel, ynni a’r amgylchedd, ACT, a chynhyrchion naturiol.
Mae digwyddiadau y tu allan i’r cwmpas hwn ond o fewn y gymuned fusnes yn cael eu cynnal.
Sylwch y bydd digwyddiadau nad ydynt yn y sector busnes yn cael eu hystyried yn ôl disgresiwn y Parc.

Ein horiau agor yw 8:30-5:00 Dydd Llun – Dydd Gwener, gallwn agor gyda’r nos os oes staff ar gael.
Mae’r gofod yn rhan o ardal y caffi cyhoeddus, ac felly sylwch na allwn warantu cyfrinachedd yn eich digwyddiad.
I drafod eich digwyddiad, cysylltwch!

Hybrid

Gallwn hefyd gynnig gwasanaethau Digwyddiad Hybrid, gan ddarparu camera PTZ a meicroffon i ffrydio’ch Digwyddiad yn fyw i gynulleidfa ehangach! Mae hyn yn gweithio gyda’n cyfrifiadur ein hunain, wedi’i ymgorffori yn ein darllenfa. Y gost ar gyfer ychwanegiad hybrid at eich Digwyddiad yw £50

Golygfa o llawr gyntaf Tanio

Wedi'i ddarparu fel rhan o'r gost, heb unrhyw gostau cudd.

  • Dwy sgrin deledu fawr
  • Darllenfa y gellir ei addasu i uchder gyda chysylltiad cyfrifiadur HDMI wedi’i ymgorffori i blygio’ch dyfais eich hun i mewn
  • Seinyddion a sain wedi’u hadeiladu i mewn
  • Darperir meic radio
  • Cliciwr electronig
  • Cefnogaeth wrth law trwy gydol y digwyddiad (ar gais)

Costau Tanio

Fynu at pedair awr

£250

Y Dydd

£450

Tu allan i oriau

£50 / yr awr

HANESION LLWYDDIANT

Rhaeadr o Ddata- Stori Lwyddiant

Mae dau o’n tenantiaid, EvoMetric a Lafan Consulting, wedi bod yn cydweithio ar brosiect o’r enw Dewin.Dwr. Nod hyn yw arloesi sut mae defnyddwyr yn profi am lygryddion mewn dŵr, gan chwyldroi ffermio o bosibl!
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Cymerwch ran

A gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.