Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Gofod Cynadledda a Digwyddiadau

Mae ein gofod cynadledda a digwyddiadau wedi'i gynllunio i helpu i annog rhwydweithio, cefnogi arloesedd, a'ch gadael wedi ysbrydoli!

Gofod digwyddiadau Tanio

Yn M-SParc, gallwn gynnal cynadleddau gyda hyd at 120 o gynrychiolwyr. Ydym ni yn addas ar gyfer eich digwyddiad?

Mae gan ardal gynadledda Tanio Wi-Fi cyflym, rhad ac am ddim i’ch holl westeion.
Mae gennym hefyd arlwyo ar y safle, a ddarperir gan Becws Môn.

Cysylltwch â Becws Môn yn uniongyrchol tanio@monbakery.co.uk am unrhyw ymholiadau arlwyo.
Mae M-SParc yn canolbwyntio ar y sectorau Carbon Isel, Arloesedd, Ynni, yr Amgylchedd a Digidol.

Bydd ddigwyddiadau sydd ddim yn gysylltiedig â’r sectorau hyn gael eu hystyried a’u cytuno yn ôl disgresiwn y Parc.

Ein horiau agor yw 8:30-5:00 Dydd Llun – Dydd Gwener, gallwn agor gyda’r nos os oes staff ar gael.
Mae’r gofod yn rhan o ardal y caffi cyhoeddus, ac felly sylwch na allwn sicrhau cyfrinachedd yn eich digwyddiad.

I drafod eich digwyddiad, cysylltwch!

Hybrid

Gallwn hefyd gynnig gwasanaethau Digwyddiad Hybrid, gan ddarparu camera PTZ a meicroffon i ffrydio’ch Digwyddiad yn fyw i gynulleidfa ehangach! Mae hyn yn gweithio gyda’n cyfrifiadur ein hunain, wedi’i ymgorffori yn ein darllenfa. Y gost ar gyfer ychwanegiad hybrid at eich Digwyddiad yw £50

Golygfa o llawr gyntaf Tanio

Wedi'i ddarparu fel rhan o'r gost, heb unrhyw gostau cudd.

  • Dwy sgrin deledu fawr
  • Darllenfa y gellir ei addasu i uchder gyda chysylltiad cyfrifiadur HDMI wedi’i ymgorffori i blygio’ch dyfais eich hun i mewn
  • Seinyddion a sain wedi’u hadeiladu i mewn
  • Darperir meic radio
  • Cliciwr electronig
  • Cefnogaeth wrth law trwy gydol y digwyddiad (ar gais)

Costau Tanio

Fynu at pedair awr

£250 + TAW

Y Dydd

£450 + TAW

Tu allan i oriau

£50 +TAW / yr awr ar gyfer agor y tu allan i oriau

Cymorth technegol

£50 +TAW

HANESION LLWYDDIANT
M-SParc Tenants, PlantSea

PlantSea- Stori Lwyddiant

Gan edrych i droi'r llanw ar lygredd plastig, mae gan PlantSea Ltd uchelgeisiau mawr! Gwyddom i gyd fod plastig yn ddrwg i'n hamgylchedd, a sut mae microblastig yn niweidiol i'n hiechyd. Mae PlantSea Ltd yn creu dewisiadau plastig amgen ar gyfer pethau rydyn ni'n eu defnyddio bob dydd, ac rydyn ni'n gyffrous i'w cael nhw gyda ni yma yn M-SParc.
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Cymerwch ran

A gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.