M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Cynhadledd a
Gofod Digwyddiad

Mae ein gofod cynadledda a digwyddiadau wedi'i gynllunio i helpu i annog rhwydweithio, cefnogi arloesedd, a'ch gadael yn teimlo'n ysbrydoledig

Gofod digwyddiadau Tanio

Yn M-SParc, gallwn gynnal cynadleddau gyda hyd at 120 o gynrychiolwyr. Ydym ni yn addas ar gyfer eich digwyddiad?

Mae gan ardal gynadledda Tanio Wi-Fi cyflym, rhad ac am ddim i’ch holl westeion.
Mae gennym hefyd arlwyo ar y safle, a ddarperir gan Becws Môn.

Mae M-SParc yn canolbwyntio ar garbon isel, ynni a’r amgylchedd, ACT, a chynhyrchion naturiol.
Mae digwyddiadau y tu allan i’r cwmpas hwn ond o fewn y gymuned fusnes yn cael eu cynnal.
Sylwch y bydd digwyddiadau nad ydynt yn y sector busnes yn cael eu hystyried yn ôl disgresiwn y Parc.

Ein horiau agor yw 8:00-5:00 Dydd Llun – Dydd Gwener, ond gallwn agor gyda’r nos os oes staff ar gael.
Mae’r gofod yn rhan o ardal y caffi cyhoeddus, ac felly sylwch na allwn warantu cyfrinachedd yn eich digwyddiad.
I drafod eich digwyddiad, cysylltwch!

Golygfa o llawr gyntaf Tanio

Wedi'i ddarparu fel rhan o'r gost, heb unrhyw gostau cudd.

  • Dwy sgrin deledu fawr
  • Darllenfa y gellir ei addasu i uchder gyda chysylltiad cyfrifiadur HDMI wedi’i ymgorffori i blygio’ch dyfais eich hun i mewn
  • Seinyddion a sain wedi’u hadeiladu i mewn
  • Darperir meic radio
  • Cliciwr electronig
  • Cefnogaeth wrth law trwy gydol y digwyddiad (ar gais)

Costau Tanio

Fynu at pedair awr

£200

Y Dydd

£350

Oriau ychwanegol

£50

Tu allan i oriau

£50

HANESION LLWYDDIANT
M-SParc, Academi Logo

Academi Sgiliau M-SParc- Stori Lwyddiant

Darllenwch am eu llwyddiant a sut y gwnaethom chwarae rhan yn eu stori
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Cymerwch ran

A gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.