M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Pêl-droed Cynaliadwy

Author picture

Yn ddiweddar, wnaeth Debbie, ein Rheolwr Arloesedd Carbon Isel, croesawu tîm cynaladwyedd CBDC i M-SParc, i drafod syniadau arloesol ar gyfer dyfodol cynaliadwy yn y byd pêl-droed.

Mae M-SParc a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi datblygu partneriaeth, gyda M-SParc yn ganolfan ymchwil a datblygu ar gyfer arloesi pêl-droed yng Nghymru, gan greu cyfleoedd i fusnesau ac academyddion o bob rhan o Gymru fynd i’r afael â rhai o’r heriau sy’n wynebu’r gêm.

Beth sydd gan fy swydd fel Rheolwr Arloesi Carbon Isel i’w wneud ag arloesi mewn pêl-droed, ‘dw i’n eich clywed yn gofyn? Cwestiwn gwych! Doeddwn i ddim yn siŵr fy hun nes i dîm cynaliadwyedd CBDC ddod i M-SParc am weithdy i ddatblygu eu strategaeth gynaliadwyedd!

Fe wnaethom gynnal gweithdy (gyda wal sy’n fwrdd gwyn!) i fapio’r rhanddeiliaid posib, o dimau pêl-droed ‘grass roots’ i noddwyr i’r wal goch. Edrychwyd hefyd ar dri maes allweddol y gallai CBDC eu targedu yn eu strategaeth gynaliadwyedd a chawsom lawer o hwyl yn cael pawb i gynnig syniadau gwahanol!

Mae cael gweithdy anffurfiol, agored a hwyliog ar gyfer be all fod yn drafodaeth eithaf difrifol ac anodd yn bwysig iawn; mae’n helpu i gael pawb i feddwl am ffyrdd newydd ac arloesol o fynd i’r afael â chynaliadwyedd. Mae CBDC rwan yn gweithio i ddatblygu’r strategaeth ymhellach ac mae gennym ni syniadau gwych yn barod ar gyfer rhai prosiectau felly gwyliwch allan amdanynt!

Mi ddaru ni fwynhau’r sesiynau yn fawr ac roedd yn wych gallu cael amser i ffwrdd mewn lle hynod o wych i wneud ychydig o feddwl a chynllunio. Roedd yr egni a’r mewnwelediad gan M-SParc yn help mawr i’n cael ni i’r man cywir i ddatblygu ein strategaeth gynaliadwyedd

Helen Antoniazzi, Pennaeth Materion Cyhoeddus CBDC

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.