M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Penodi Cadeirydd Bwrdd Newydd M-SParc.

Gorffennodd Ieuan Wyn Jones dymor o 10 mlynedd gydag M-SParc, wrth i Martyn Riddleston o Brifysgol Bangor gymryd yr awenau fel Cadeirydd y Bwrdd ar gyfnod hynod gyffroes i’r cwmni.

Ddegawd yn ôl, roedd Parc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor yn gysyniad gyda’r bwriad i arallgyfeirio economi Cymru a chreu swyddi. Heddiw mae’n dirnod o arloesi ar draws y rhanbarth. Yn arwain y cwmni ar y daith roedd Ieuan Wyn Jones.

Daeth Ieuan â’r cysyniad o Barc Gwyddoniaeth i Gymru am y tro cyntaf erioed, gan ddod yn Rheolwr Gyfarwyddwr yn 2013 ac yna yn gadeirydd y cwmni o 2018.

Yn ymuno ag ef ar y daith roedd y Rheolwr Gyfarwyddwr presennol, Pryderi ap Rhisiart, a ddechreuodd fel Rheolwr y Prosiect yn 2014. Meddai Pryderi “Roeddem yn dîm bach o 3 ar y pryd, gydag Emily Roberts yn Weinyddwr y Prosiect. Roedd yr arweinyddiaeth a ddangosodd Ieuan, a’r angerdd y tu ôl i’r weledigaeth hon, yn heintus. Daeth pobl gyda ni ar yr hyn na ellir ond ei ddisgrifio fel ‘antur’ i greu M-SParc. Trwy frwdfrydedd unigolion y ffurfiwyd M-SParc, a diolchwn yn ddiffuant i Ieuan am fod yn gatalydd ar gyfer hyn.”

Yn 2018 ymddiswyddodd Ieuan fel Rheolwr Gyfarwyddwr a daeth yn Gadeirydd y Bwrdd, gan ddarparu mewnwelediad a phrofiad amhrisiadwy i’r Bwrdd, a chefnogi’r Cyfarwyddwyr Bwrdd newydd i lywio’r cwmni i lwyddiant. Nawr, gydag M-SParc bron yn llawn, 105+ o swyddi wedi’u creu ers 2018, 48 o leoliadau Interniaeth Prifysgol Bangor wedi bod, a chyflog cyfartalog o bron i £5,000 yn fwy na chyfartaledd y rhanbarth, mae Ieuan yn gorffen ei amser ar y bwrdd ac yn trosglwyddo’r awenau, mewn sefyllfa gref iawn, i Brif Swyddog Ariannol Prifysgol Bangor, Martyn Riddleston.

Ymunodd Martyn â Phrifysgol Bangor ym mis Medi 2022. Mae’n Brif Swyddog Ariannol Profiadol, gyda hanes amlwg o weithio yn y sector addysg uwch ar ôl gweithio ym Mhrifysgol Caerlŷr, a KPMG UK yn flaenorol. Dywedodd Martyn “Rwyf wrth fy modd i fod yn Gadeirydd y Bwrdd, mae M-SParc yn ased mor wych i Brifysgol Bangor. Mae’r Parc Gwyddoniaeth yn mynd o nerth i nerth a gyda’r ail adeilad ar y gweill mae cyfnod cyffrous o’n blaenau”.

Mae tîm M-SParc a’r Bwrdd yn dymuno’r gorau i Ieuan, ac yn edrych ymlaen at groesawu Martyn i’r gorlan i barhau i Danio Uchelgais.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.