Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Pod Gynaliadwy

Picture of Charlie Jones

Bydd hwn yn ofod aml-ddefnydd, yn gweithio fel swyddfa’r Rheolwr Gyfarwyddwr ac fel man cyfarfod. Wrth i M-SParc dyfu, mae y galw am le hefyd yn tyfu, a bydd y pod hwn yn cael ei adeiladu yn M-SParc ar ein llawr cyntaf.

Er mwyn cyrraedd ein nod Sero Net 2030 defnyddiodd Vousden dechneg sy’n gofyn am ddim metel na sgriwiau – gan leihau effaith carbon y gofod yn sylweddol. Bydd yr holl bren haenog o ffynonellau cynaliadwy yn slotio i mewn i’w gilydd heb osodiadau.

Rydym yn falch o fod yn cefnogi busnesau Cymraeg lleol unwaith eto. Er mwyn cefnogi’r dreftadaeth Gymreig, a threialu cynnyrch amgen, rydym yn insiwleiddio’r pod gyda gwlân defaid i ostwng ein biliau gwresogi! Yn y pod, byddwn yn defnyddio dyfais ‘Rhygnrwyd y Pethau’ i olrhain defnydd ynni.

Nid dyna ddiwedd y gân; byddwn yn cael wal fyw a fydd yn amsugno ein carbon a creu aur fwy pur. Edrychwn ymlaen yn fawr i osod y pod hwn yn yr ychydig wythnosau nesaf. Gwyliwch allan amdano!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.