M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Academi Sgiliau - Prentis Gradd

Da’ ni’n derbyn ceisiadau ar gyfer Prentis Gradd newydd i’n Academi Sgiliau!

  • Cyflogaeth â thâl fel rhan o’n tîm yn M-SParc (ac o fewn ein hecosystem) am 3 blynedd.
  • Datblygwch eich sgiliau digidol, a chael profiad perthnasol gwerthfawr yn y sector TG.
  • Dilyn gradd BSc Anrhydedd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol wedi’i hariannu’n llawn o Brifysgol Bangor.

Mae hwn yn gyfle gwych i ennill profiad gwaith gwerthfawr a chyflawni gradd sy’n berthnasol i’r diwydiant heb unrhyw gost.

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais a’i e-bostio at ein Rheolwr Arloesedd Digidol, Tom Burke, ar tom@m-sparc.com, erbyn hanner nos ar y 31ain o Fai, 2024.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.