Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Prif Weithredwr UKRI yn ymweld â M-SParc

Picture of Charlie Jones

Cychwynnodd yr Athro Fonesig Ottoline Leyser, Prif Weithredwr UKRI, ei thaith ddeuddydd o amgylch Prifysgol Bangor a phopeth sydd ganddi i’w gynnig ddydd Iau yma (1-12-22), drwy ymweld â M-SParc a’i thenantiaid.

Mae UKRI (UK Research and Innovation) yn credu mewn cydweithio agos ag eraill i adeiladu system ymchwil ac arloesi ffyniannus, gynhwysol. Mae’r athroniaeth hon hefyd yn agos iawn at ein calonnau yma yn M-SParc. Maent yn cynnig cyllid a chymorth ar draws yr holl ddisgyblaethau academaidd a meysydd diwydiannol o feddygol i seryddiaeth, AI i AgriTech.

Nawr nad yw’r DU yn gallu cael mynediad at gyllid Ymchwil a Datblygu Ewropeaidd, mae cyfleoedd a rhaglenni ariannu UKRI yn dod yn fwy pwysig i fusnesau Cymru, gan gynnwys ein tenantiaid ein hunain. Fel y mae’r Fonesig Ottoline yn ei nodi yn ei blog ei hun gwaith UKRI yw ymgysylltu’n ddwfn â phobl ar draws y dirwedd hon i ddeall yr heriau y mae pobl yn eu hwynebu, a’r cysylltiadau rhyngddynt, ac yna gweithredu i gefnogi’r system orau y gallwn. Daeth yr ymweliad â hyn yn fyw. Yn enwedig pan ymwelodd Ottoline â’n cwmnïau tenantiaid.

Yr hyn a ddaeth i’r amlwg yn ystod yr ymweliad oedd cryfderau’r rhanbarth a rhai o’i gwendidau. Yn amlwg,mae gennym ni syniadau arloesol, ond gwnaeth cydweithwyr o UKRI sylwadau hefyd ar yr ymdeimlad o gymuned yr oeddent yn ei deimlo yn M-SParc a pha mor agos a chydweithredol yw’r eco-system yma yng Ngogledd Cymru. Trafodwyd hefyd yr heriau o sicrhau cyllidymchwil a datblygu a chyfalaf preifat – yn y rhanbarth.. bsicr mae angen inni weld mwy ohono’n llifo yng Nghymru er gwaethaf y cynnydd rhagorol a wnaed gan nifer o’n cwmnïau tenantiaid. Yn ddiddorol, mae cyfradd llwyddiant ceisiadau i Innovate UK o Gymru yn llawer uwch na’r rhai o ranbarthau eraill y DU, yn syml iawn rydym yn cyflwyno llai o geisiadau ac am lai o gyllid.

Yna ymwelodd y Fonesig Ottoline a’i chydweithwyr â thenantiaid arloesol Haia, Animated Technologies, PlantSea, Pai Language, Aerialworx, Tech Tyfu Menter Môn, a Chanolfan Ymchwil Hydroleg Thermol y Brifysgol, i gael blas gwirioneddol o’r arloesedd sy’n digwydd yn ddyddiol yma yn M-SParc .. O’r tenantiaid hynny, mae Haia a Plantsea wedi derbyn cyllid UKRI ar gyfer adeiladu llwyfan digwyddiadau ar-lein a chreu dewis arall o wymon i blastig.

Meddai’r Fonesig Ottoline: “Crëwyd cymaint o argraff arnaf gan yr ysbryd cymunedol entrepreneuraidd yn M-SParc. Roedd yn wych gweld cymaint o amrywiaeth o dan yr un to, yn rhychwantu sectorau twf uchel gan gynnwys technolegau carbon isel, VR, AR a llawer o dechnolegau digidol eraill. Rwy’n llongyfarch M-SParc a’u tenantiaid ar eu gwaith.”

Crynhodd Pryderi ap Rhisiart yr ymweliad trwy ddweud “Rydym bob amser yn gwerthfawrogi’r cyfle i arddangos gweithgareddau ein hunain a’n tenantiaid i gynulleidfaoedd newydd. Roedd ein tenantiaid yn ein gwneud ni’n falch eto heddiw, gan brofi bod arloesi wrth galon gogledd Cymru. Ar adegau fel hyn gallwn ni ein hunain gymryd cam yn ôl a gweld y gwaith gwych sy’n digwydd yma bobdydd”

efallai yr hoffech chi ddarllen mwy am ein Tenantiaethau Rhithwir, neu ein digwyddiadau – sy’n agored i bawb!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.