Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Rhoi golau ar Greadigrwydd Gogledd Cymru

Picture of Charlie Jones

Edrychwn yn ôl ar noson ysbrydoledig yn dathlu blwyddyn wych o Ogledd Creadigol!

Ar yr 2il o Chwefror 2023, gosodwyd yr olygfa yn Theatr Clwyd gyda llwybr wedi’i oleuo’n arwain at y lleoliad, dewis gwych o ganapes, gwinoedd, llieiniau bwrdd glân, gwyn yn y man eistedd; jest y lle ar gyfer seremoni wobrwyo.

Ein gwesteiwr ffantastig ar gyfer y noson oedd cadeirydd Gogledd Creadigol, yr actor o fri, a’r cyflwynydd rhyfeddol, Iestyn Garlick. Llywiodd Iestyn y noson yn berffaith gyda’i ffraethineb a’i ysbryd, gyda chymorth aelodau’r grŵp llywio. Adroddodd Iestyn yn ôl ar y digwyddiad i ni, trwy ddweud

“Pleser o’r mwyaf oedd cael arwain Digwyddiad Gwobrau Gogledd Creadigol yn Theatr Clwyd. Roeddem hefyd yn ddiolchgar am gefnogaeth Cymru Greadigol gyda Gerwyn Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr Cymru Greadigol yn mynychu. Roedd Christina McAuley, un o Gomisiynwyr BBC Cymru wedi anfon neges fideo yn cyhoeddi enillydd y Comisiwn “Our Lives” oedd Cwmni Da o Gaernarfon.”

Roedd nid yn unig rhestr gwesteion gwych ond hefyd pleser i groesawu cynulleidfa wych gan gynnwys Nerys Evans o Bafta Cymru, Pontio, Galeri Caernarfon, Sgiliau Sgrin a llawer mwy. Roedd yr ystafell yn llawn dop gydag amgylchedd cynnes a chyfeillgar.

Dechreuodd Liam Evans-Ford, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr Clwyd, y noson gyda throsolwg o’r sector ‘Digwyddiadau Byw’ ac yna Chris Payne o Quantum Soup yn rhoi cipolwg i’r gynulleidfa ar y sector digidol. Mae’r ddau sector yn mynd o nerth i nerth yn y gogledd, ac roedd yn wych clywed dim ond ychydig o’r hyn sy’n mynd ymlaen.

Ymwelodd Christina Macaulay, Comisiynydd Comisiynu BBC Cymru â Gogledd Cymru yn 2022 i drafod y comisiwn ‘Ein Bywydau’. Nid oedd Christina yn gallu bod yn y digwyddiad ond anfonodd fideo a recordiwyd yn arbennig yn cyhoeddi’r enillydd lwcus, llongyfarchiadau mawr i Cwmni Da ar eu cais llwyddiannus.

Diolch yn fawr i dîm Cymru Greadigol am gefnogi’r digwyddiad. Rhannodd Gerwyn Evans, Dirprwy Uniongyrchol a Paul Osbaldeston, Arweinydd Datblygu – Digidol a Sgrin rywfaint o wybodaeth, ffeithiau a ffigurau craff am y gefnogaeth amhrisiadwy y mae Gogledd Cymru wedi’i chael ac y bydd yn parhau i’w chael gan Cymru Greadigol.

Fodd bynnag, rhan bwysicaf y noson wrth gwrs oedd y seremoni wobrwyo ei hun. Y gwobrau cyntaf erioed i roi llwyfan i’r gogledd, gan ddathlu Digwyddiadau Byw, is-sectorau Digidol a Theledu/Ffilm gan gynnwys cwmnïau sefydledig, gweithwyr llawrydd, newydd-ddyfodiaid, a sgiliau.

Llongyfarchiadau i’r holl enwebeion! Roedd yn benderfyniad mor anodd dewis y rhestr fer gan fod y safon yng Ngogledd Cymru mor eithriadol o uchel! Y rhestrau byr ym mhob un o’r pum categori gan gynnwys-Ffilm a Theledu, Digidol, Digwyddiadau Byw, Newydd-ddyfodiaid a Sgiliau Ategol.

Mae gan bob un o’r rhain ran bwysig i’w chwarae wrth ddatblygu’r sector Creadigol-Digidol ar draws y rhanbarth i wneud y rhwydwaith yn bwerdy o arbenigwyr arloesol.

Llongyfarchiadau i’r BBC a Cherddorfa Genedlaethol Cymru a enillodd y wobr Digwyddiadau Byw. Dathliad bendigedig o gerddoriaeth a chwaraeon i ddymuno’r gorau i dîm pêl-droed Cymru yng nghwpan y byd. Enillodd Cread Cyf, cafodd Llinell Las fwy o ffigurau gwylio na EastEnders, yn y categori Ffilm a Theledu. . Enillodd Rondo Media am eu cyfraniad i ddatblygu sgiliau yn y sector, Cyfleusterau On-set am ennill y wobr ddigidol a Matt Evans o Brifysgol Bangor fel Newydd-ddyfodiad, llongyfarchiadau mawr i bawb ar ennill y gwobrau mawreddog.

Stephen Edwards o CREAD Cyf-

“ Mor hyfryd yw derbyn y wobr hon, i gael fy nghydnabod am fy ngwaith caled dros y blynyddoedd diwethaf yn creu un o raglenni dogfen poblogaidd S4C. Dangoswch y dalent ifanc yn y maes, gweithiwch yn galed ac ewch amdani”

Gan edrych ymlaen, y digwyddiad hwn oedd y cyntaf o lawer o Ddathliadau’r sector Creadigol-Digidol yng Ngogledd Cymru a’r cam cyntaf i roi Rhwydwaith Gogledd Creadigol ar y map.

Hannah, Y VAE… “Digwyddiad gwych, yn dathlu ac yn cysylltu talent creadigol Gogledd Cymru. Edrych ymlaen at y blynyddoedd nesaf!”

Ar ran y Grŵp Llywio, diolch yn fawr i bawb a gefnogodd y digwyddiad gan gynnwys y gynulleidfa wych, y tîm cefn llwyfan yn Theatr Clwyd ac wrth gwrs, ein gwesteiwr gwych Iestyn Garlick.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.