Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

SparcX 2

FFAIR YRFAOEDD ARLOESOL GYDA CHANLYNIADAU CADARN!

Dydd Mawrth yma (5/12), cynhaliom ein hail ddigwyddiad gyrfaoedd SparcX erioed yn M-SParc. Gan ei bod hefyd yn Wythnos Hinsawdd Cymru, roedd ffocws y digwyddiad ar gyfleoedd gyrfa yn y sectorau ynni gwyrdd ac arloesi. Roedd cwmnïau recriwtio yn cynnwys cwmnïau tenantiaid M-SParc a’r rheini o’n hecosystem ehangach. Ymgynghori Lafan, Westinghouse, Apollo Engineering, BIC Innovation, Animated Technologies, Tenet Consultants, UPS2, a Viridian Consulting wnaeth rhannu cyfleoedd, o swyddogion marchnata i beirianwyr. Roedd y diddordeb yn syrfdanol, gydag 16 o gwmnïau’n recriwtio a thros 50 o geiswyr gwaith.

Purple Quotation Mark 66

Pan ti'n gweld cymaint o gwmnïau wrthi’n recriwtio, yn aml yn edrych i lenwi mwy nag un rôl, mae’n profi bod digon o gyfleoedd, mewn gwirionedd, ar gael i adeiladu gyrfa yng Ngogledd Cymru.

Pryderi ap Rhisiart

RhG, M-SParc

Purple Quotation Mark 99

“Roedd y digwyddiad hwn yn llwyddiant ysgubol. Y naratif clywch yn rhy aml yw nad oes digon o swyddi lleol, a bod yn rhaid i bobl symud i ffwrdd i ddod o hyd i waith. Ond pan ti’n gweld cymaint o gwmnïau wrthi’n recriwtio, yn aml yn edrych i lenwi mwy nag un rôl, mae’n profi bod digon o gyfleoedd, mewn gwirionedd, ar gael i adeiladu gyrfa yng Ngogledd Cymru. Roedd yna swyddi i ddylunwyr, marchnatwyr, peirianwyr, datblygwyr a mwy. Mae’r cyfleoedd yno, a heddiw, roedden nhw yma.” – Pryderi ap Rhisiart, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc.

Mae SparcX yn wahanol i ffair swyddi arferol. Roedd y busnesau a oedd yn bresennol wrthi’n recriwtio, a chafodd pob un gyfle i gyflwyno eu hunain yn eu tro i’r ystafell, yn ogystal ag egluro’r mathau o rolau yr oeddent yn gobeithio eu llenwi. Yna cafodd y ceiswyr gwaith gyfle i gyflwyno eu hunain a’u sgiliau i ystafell yn llawn darpar gyflogwyr. Ar ôl i’r cyflwyniadau brawychus braidd fod allan o’r ffordd, roedd cyfle i bawb rwydweithio, a pharhaodd hyn am dros awr!

Manteisiodd M-SParc ar y cyfle hefyd i gyhoeddi ymlaen llaw rai rholiau y byddant yn eu hysbysebu dros gyfnod y Nadolig, gan gynnwys Swyddog Busnes ac #ArYLôn, a Swyddog Cymorth Arloesi Pêl-droed.

Purple Quotation Mark 66

Cafodd cysylltiadau eu gwneud heddiw sy’n debygol iawn o droi’n gyfleoedd gwaith, ac mae llawer o bobl bellach yn debygol o gysylltu â gyrfaoedd a chyflogadwyedd i gael cymorth gyda’u ceisiadau.

Sian Shepherd

Rheolwr Prosiect Cefnogi Graddedigion, Prifysgol Bangor

Purple Quotation Mark 99

“Roedd SparcX yn ddigwyddiad rhwydweithio gwych i fyfyrwyr a chyflogwyr, ac yn ffordd wych i raddedigion ddysgu am y cyfoeth o gyfleoedd sydd ar gael ar draws y rhanbarth. Cafodd cysylltiadau eu gwneud heddiw sy’n debygol iawn o droi’n gyfleoedd gwaith, ac mae llawer o bobl bellach yn debygol o gysylltu â gyrfaoedd a chyflogadwyedd i gael cymorth gyda’u ceisiadau. Dysgodd cyflogwyr hefyd y gallant elwa ar y cynllun Sgiliau, Arloesedd a Thalent a fydd yn cael ei lansio cyn bo hir, ar ôl i arian gael ei ddyfarnu drwy SPF.” – Sian Shepherd, Rheolwr Prosiect Cefnogi Graddedigion – Sgiliau a Chyflogadwyedd, Prifysgol Bangor.

Gyda llawer o adborth cadarnhaol gan y rhai a fynychodd, roedd SparcX2 yn llwyddiant ysgubol. Bydd SparcX3 yn digwydd rhyw bryd yn 2024, ond gyda chymaint o ddiddordeb a ddangoswyd y tro hwn, mae’n sicr o fod hyd yn oed yn fwy a hyd yn oed yn well gan fod yr angen yn amlwg yno am gyfleoedd i rwydweithio a mynychu digwyddiadau gyrfaoedd unigryw o’r natur hon.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.