M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Mae'r Eryr Gwyrdd wedi hedfan!

Rydym wedi ymuno â’n tenantiaid i weithio ar brosiect a fydd yn helpu i weld Cymru’n esgyn tuag at Sero Net yn y sector amaethyddiaeth.

Sicrhawyd cyllid gan SBRI Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect ffermio Sero Net i greu datrysiad Carbon Isel ar gyfer mynd i’r afael â chwyn mewn amaethyddiaeth, drwy gydweithio â dau o’n cwmnïau tenantiaid – 42able ac Aerialworx.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid hwn i ymateb i’r alwad am ddatgarboneiddio’r sector amaethyddiaeth, drwy ddod â datblygiadau technolegol arloesol i’r maes (yn llythrennol!) i fynd i’r afael â’r hen broblem o chwistrellu plaladdwyr. Yr ateb y buom yn gweithio gyda’n tenantiaid i’w ddatblygu oedd The Green Eagle – drôn sy’n adnabod chwyn ac yn mynd i’r afael â nhw fesul un; mynd at wraidd y broblem.

Mae The Green Eagle yn arddangos sut y gall deallusrwydd artiffisial, gweledigaeth gyfrifiadurol a thechnoleg dronau gyflymu’r diwydiant ffermio a thwf yn economi Cymru. Datblygwyd y prosiect i arbed costau, amser, effaith amgylcheddol, allyriadau carbon a gwella diogelwch fferm. Fel arfer gwneir y gwaith gan dractorau diesel neu â llaw gan orchuddio erwau o dir, yn aml heb unrhyw angen gan mai dim ond rhan fechan o’r cae yw chwyn.

Mae dyfodol amaethyddiaeth yn llawn heriau a chyfleoedd ar gyfer arloesi a thechnoleg. Roedd hwn yn archwilio’r heriau a’r cyfleoedd, gan gyflwyno prototeip a chipolwg ar y dyfodol.

Dyma enghraifft berffaith o’r hyn y mae M-SParc yn ei wneud orau; arloesi a chydweithio, er budd y rhanbarth. Os gallwn fasnacheiddio’r dronau, yna gallwn chwyldroi sut mae ffermwyr yn gwario eu hamser a’u harian, yng Nghymru a thu hwnt.

Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn, a ddatblygwyd gan gwmnïau Cymreig yma yng ngogledd Cymru. Mae cyfle i barhau â’r prosiect hwn, gan greu gyrfaoedd arbenigol sy’n talu’n dda wrth ddatblygu’r dechnoleg hon ymhellach. Mae’n ffordd arall yr ydym yn profi y gall ardaloedd gwledig fod, ac yn wir, fod yn ganolog i arloesi.

Pryderi ap Rhisiart, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc

Roedd yr Eryr Werdd yn brosiect cysyniad ond mae wedi profi bod y dechnoleg yn gweithio. Mae’r tîm nawr yn bwriadu mynd ag ef i’r farchnad er budd amaethyddiaeth genedlaethol. Gellid addasu’r AI i adnabod chwyn brodorol ar gyfandiroedd eraill, gan arwain at yr Eryr Werdd yn lledaenu ei adenydd ar draws y byd.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Gadewch i ni sgwrsio

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 85800 neu anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol .

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.