M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Straeon Llwyddiant

M-SParc Tenants, Micron Agritech

Bydd prosiect ffermio fertigol ARLOESOL yn tyfu ymhellach fyth wrth i raglen sbarduno newydd gael ei lansio.

Am ddwy flynedd, mae cynllun peilot Tech Tyfu – sy’n cael ei gyflwyno gan y sefydliad nid-er-elw, Menter Môn – wedi gweithio gyda thyfwyr yng Ngwynedd ac Ynys Môn i ddatblygu microlysiau ffres gan ddefnyddio dulliau hydroponig cynaliadwy sy’n seiliedig ar ddŵr.
M-SParc, Academi Logo

Academi Sgiliau M-SParc

Sefydlwyd academi sgiliau M-SParc i bontio'r bwlch sgiliau. Roedd M-SParc yn gweithredu fel y cyflogwr, ac yn talu cyflogau dros 40 o bobl am 6 mis, tra roedden nhw mewn diwydiant. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod sut hwyl gawson nhw, a dilynwch eu taith.
Grŵp Academi Skills y tu allan i M-SParc
PlantSea Team
M-SParc Tenants, PlantSea

PlantSea

Gan edrych i droi'r llanw ar lygredd plastig, mae gan PlantSea Ltd uchelgeisiau mawr! Gwyddom i gyd fod plastig yn ddrwg i'n hamgylchedd, a sut mae microblastig yn niweidiol i'n hiechyd. Mae PlantSea Ltd yn creu dewisiadau plastig amgen ar gyfer pethau rydyn ni'n eu defnyddio bob dydd, ac rydyn ni'n gyffrous i'w cael nhw gyda ni yma yn M-SParc.