M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Straeon Llwyddiant

Rhaeadr o Ddata

Mae dau o’n tenantiaid, EvoMetric a Lafan Consulting, wedi bod yn cydweithio ar brosiect o’r enw Dewin.Dwr. Nod hyn yw arloesi sut mae defnyddwyr yn profi am lygryddion mewn dŵr, gan chwyldroi ffermio o bosibl!
M-SParc Tenants, Micron Agritech

Bydd prosiect ffermio fertigol ARLOESOL yn tyfu ymhellach fyth wrth i raglen sbarduno newydd gael ei lansio.

Am ddwy flynedd, mae cynllun peilot Tech Tyfu – sy’n cael ei gyflwyno gan y sefydliad nid-er-elw, Menter Môn – wedi gweithio gyda thyfwyr yng Ngwynedd ac Ynys Môn i ddatblygu microlysiau ffres gan ddefnyddio dulliau hydroponig cynaliadwy sy’n seiliedig ar ddŵr.
Grŵp Academi Skills y tu allan i M-SParc
M-SParc, Academi Logo

Academi Sgiliau M-SParc

Sefydlwyd academi sgiliau M-SParc i bontio'r bwlch sgiliau. Roedd M-SParc yn gweithredu fel y cyflogwr, ac yn talu cyflogau dros 40 o bobl am 6 mis, tra roedden nhw mewn diwydiant. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod sut hwyl gawson nhw, a dilynwch eu taith.