M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Straeon Llwyddiant

M-SParc Tenants, Micron Agritech

PlantSea

Gan edrych i droi'r llanw ar lygredd plastig, mae gan PlantSea Ltd uchelgeisiau mawr ac rydym yn gyffrous i'w cael gyda ni yma yn M-SParc.
PlantSea Team
The Green Eagle drone on the first floor of M-SParc
M-SParc, Aerial Worx and fourtywoable logos in a group

The Green Eagle

Sicrhawyd cyllid gan SBRI Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect ffermio Sero Net i greu datrysiad Carbon Isel ar gyfer mynd i’r afael â chwyn mewn amaethyddiaeth, drwy gydweithio â dau o’n cwmnïau tenantiaid – 42able ac Aerialworx.