M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Disgrifiad Swyddi/Job Descriptions

Dyddiad Cau/Closing Date: 06/02/23 5pm

Swyddog Cymorth Ar y Lon M-SParc

M-SParc OnTour Support Officer

Ffurflen Gais – Application Form

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.