M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

DEWCH I WEITHIO GYDA NI // COME WORK WITH US

Llenwch y ffurflen gais isod a’i hanfon at lois@m-sparc.com cyn 12pm ddydd Gwener 19/04/2024.

Fill out the application form below and send it to lois@m-sparc.com before 12pm on Friday 19/04/2024.

CYNGHORYDD BUSNES - TWF BUSNESAU NEWYDD

Barod i danio uchelgais cwmniau newydd yma yn M-SParc ac dros Gymru?

Fel Cynghorydd Twf Busnesau Newydd, byddwch yn cefnogi ac yn gweithio gyda busnesau newydd cyffrous yng Nghymru sydd â rhagolygon ar gyfer twf anhygoel, gan danio eu huchelgais.

BUSINESS ADVISOR - START-UP GROWTH

Ready to ignite the ambition of new companies here at M-SParc and across Wales?

As a Business Advisor working with Start-up Growth businesses, you will support and work with exciting new businesses in Wales with prospects for incredible growth, fueling their ambition.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.