Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

DEWCH I WEITHIO GYDA NI // COME WORK WITH US

Isod mae’r ffurflen gais i’w lawrlwytho a’i chwblhau. Mae’r un ffurf ar gyfer pob rôl! Fe welwch hefyd y fersiwn Saesneg a Chymraeg o’r disgrifiadau Swydd a Pherson ar gyfer yr holl yrfaoedd sydd ar gael ar hyn o bryd gydag M-SParc.

Below is the application form to download and complete. It is the same form for each role! You will also find the English and a Welsh version of the Job and Person descriptions for all the careers currently available with M-SParc.

Logo M-SParc with "gan Brifysgol Bangor/by Bangor University" underneath

SWYDDOG MARCHNATA, DIGWYDDIADAU AC YMGYSYLLTU // MARKETING, EVENTS AND ENGAGEMENT OFFICER

Cyfle cyffrous i ddod â gwaith M-SParc i sylw’r cyhoedd, y gymuned, rhanddeiliaid, a chynulleidfa ryngwladol! Os oes gennych chi angerdd am farchnata a digwyddiadau a llygad am fanylion, gallai’r rôl hon fod yr un rydych chi wedi bod yn chwilio amdani.

An exciting opportunity to bring M-SParc’s work to the attention of the public, the community, stakeholders, and an international audience! If you’ve a passion for marketing and events and eye for detail, this role could be the one you’ve been looking for.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.