M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Stori Eisteddfod M-SParc- Adlewyrchu ar Eisteddfod Tregaron

Stori Eisteddfod M-SParc- Adlewyrchu ar Eisteddfod Tregaron Eisteddfod Tregaron – wel, dyna beth oedd wythnos a hanner! Bu M-SParc yn gyfrifol am y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar y maes am y tro cyntaf – am brofiad! Dyma gyfle i adlewyrchu ar Eisteddfod werth chweil. Cymuned Beth oedd yn braf oedd bod y gymuned a […]

M-SParc a’r Eisteddfod yn cydweithio i ddatblygu technoleg a’r iaith Gymraeg

M-SParc a’r Eisteddfod yn cydweithio i ddatblygu technoleg a’r iaith Gymraeg Mae’r Eisteddfod Genedlaethol, sy’n cael ei chynnal yng Ngheredigion fis Awst eleni, yn ffurfio partneriaeth gyffrous gyda Pharc Gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf Cymru – M-SParc, i ddatblygu’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg, i ddathlu arloesi yn yr iaith Gymraeg, i arwain y gwaith o gefnogi sgiliau […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.