M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Taith Natur a Gweithdy

M-SParc Ar Daith

M-SParc Ar Daith Caernarfon

Digwyddiad mewn-person

March 25, 2022

Am ddim

M-SParc Ar Y Lon Business support event

Am y digwyddiad hwn

Taith gerdded yn edrych ar y gwahanol blanhigion sy’n tyfu yn yr ardal, sut maen nhw’n cael eu defnyddio, casglu’r rhai sy’n addas ar gyfer beth bynnag rydyn ni’n dewis ei gynhyrchu ac yna mynd i’w greu.

1. Cyflwyniad ar fflora ein bro a’r defnydd ohonynt.

2. Taith yn edrych ar bethau sy’n tyfu’n lleol a sut maen nhw’n cael eu defnyddio … i fwyta, budd i’r corff, a phethau eraill.

3. Gweithdy ymarferol ar sut i greu cynnyrch er lles y corff.

Ben, llun proffil ar lawr gynta M-SParc

Archebwch eich tocynnau

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw