M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Tanio Uchelgais

CYLLID

Mae ein talebau cydweithio YN ÔL! Rydych chi’n gwybod ein bod ni’n caru pan fyddwch chi’n cydweithio. Mae arloesedd yn digwydd trwy gydweithio.
I hwyluso hyn, ‘da ni’n dod â Thalebau Cydweithio Tenantiaid yn ôl.

Mae’r adeilad yn llawn o gwmnïau’n cynnig; dylunio gwe, cymorth AD, cyngor ED, cymorth cyfrifo, ymgynghoriaeth, cyngor cyfreithiol masnachol, datblygu ap/meddalwedd, a mwy! Gallwch weld yr ystod lawn o gwmnïau a gwasanaethau yma.

Gwnewch gais am daleb a byddwn yn cyfrannu at y gost!

T&A: Uchafswm gwerth taleb o £1000 neu 50% o gost y prosiect, pa un bynnag yw’r swm lleiaf. I wneud cais a darganfod mwy cliciwch yma!

P1060024
Neu, a hoffech chi £15k i weithio gyda Phrifysgol Bangor ar brosiect arloesol a chydweithredol?

Mae M-SParc a Phrifysgol Bangor yn gweithio ar y cyd i gefnogi ein Tenantiaid a’n Rhith-Denantiaid ac mae ganddynt gyfle i chi wneud cais am gronfa unigryw o hyd at £15k.

Gweithiwch gydag Ysgol neu Goleg yn y Brifysgol ar brosiectau arloesol, cydweithredol a all wella eich cynnyrch neu wasanaeth. Nid yw hwn yn un i’w golli. Gwnewch gais HEDDIW!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.