M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Tenant VIP

White and purple robot

Croeso i M-SParc! Dyma rywfaint o wybodaeth gyffredinol a fydd yn eich cefnogi wrth i chi symud i mewn, ond hefyd wrth i chi barhau â’ch tenantiaeth gyda ni. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn ôl os oes angen nodyn atgoffa arnoch – gall pethau fel y llawlyfr tenantiaid fod yn werthfawr i chi yn nes ymlaen. Byddwch hefyd yn dod o hyd i ddolenni defnyddiol ar gyfer adrodd unrhyw faterion neu bryderon.

Llawlyfr tenantiaid
Dyma’r llawlyfr tenantiaid, a byddwn yn diweddaru hwn os bydd byth yn newid. Mae’n ofynnol i chi ddarllen hwn pan fyddwch chi’n symud i mewn, ond mae’n werth gwirio hwn yn achlysurol i’ch atgoffa. Tenant Handbook August 31 2023
Cylchlythyr tenantiaid
Dyma sut rydyn ni’n rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd! Cofrestrwch yma:
Rhoi gwybod am fater
Unrhyw ymholiadau, sylwadau neu bryderon? Rhowch wybod i ni! Gallwch hefyd ddod i lawr i’r dderbynfa i adrodd pethau i ni yn uniongyrchol, neu ar unrhyw adeg cyrchu’r ffurflen hon trwy sganio’r codau QR o amgylch ein hadeilad.
Archebu ystafell gyfarfod

Gallwch archebu ystafelloedd cyfarfod, gyda gostyngiad awtomatig o 50%, yma! Os nad ydych yn gallu mewngofnodi, anfonwch e-bost at Olwen a all gofrestru cyfrif i chi. Os dymunwch i ni archebu ystafell gyfarfod i chi, gellir gwneud hyn yn y dderbynfa, ond ni fydd eich gostyngiad o 50% yn berthnasol.

Pecyn Gwybodaeth Busnes
Bydd ein Swyddog Cymorth Busnes yn mynd â chi drwy’r Pecyn pan fyddwch yn cyfarfod gyntaf, ond mae hwn yn drosolwg cynhwysfawr o’r cymorth rydym yn ei gynnig a’r tenantiaid rydym wedi’u clywed ar y safle. Darllenwch mwy yma!

WiFi a Data
Mae’r adran hon yn well gadael i’r cymorth TG yn eich cwmni! Os ydych chi’n defnyddio ein platfform Essensys, gan gynnwys y Platfform Ar-lein ar gyfer rheoli mynediad wifi eich cwmni, efallai y byddwch chi’n elwa o fynediad i sylfaen wybodaeth Essensys.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.