Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Tu Hwnt i'r Cae: Arloesi Pêl-droed yng Nghymru

Author picture
Yn y blog hwn, mae Tom Burke, Rheolwr Arloesi Digidol M-SParc, yn cofnodi ei daith ddiweddar ledled Cymru i uno technoleg a chwaraeon gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) ochr yn ochr ag Aled Evans, ein Swyddog Arloesi Pêl-droed.

Arloesi Ar Draws y Genedl: Fy Nhaith gydag M-SParc a CBDC

Ym myd chwaraeon sy’n newid yn barhaus, ‘di aros ar flaen arloesedd ddim yn ddewisol; mae’n hanfodol. Tom Burke ydw i, Rheolwr Arloesedd Digidol M-SParc, ac ynghyd ag Aled Evans, ein Swyddog Arloesi Pêl-droed, aethom ar daith i Gaerdydd yn ddiweddar. Ein nod? Cryfhau’r bartneriaeth rhwng M-SParc a Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW). Ond nid taith fusnes arferol mohono – trodd yn gyfnewidiad cyffrous o syniadau, posibiliadau a phartneriaethau.

Caerdydd yn Galw: Cam Tuag at Bartneriaethau Cryfach

Dechreuodd ein hantur drwy gyfarfod gyda Gareth Rogers, Swyddog Ymgysylltu Digidol yr FAW. Cyfle gwych i gychwyn cydweithio. Wrth i ni gyrraedd maes pêl-droed Dinas Caerdydd, roedd yr olygfa wedi’i gosod a gwefr o obaith yn yr awyr gyda gêm ragbrofol Ewropeaidd rhwng Cymru a Gwlad Pwyl ar fin gychwyn. Yma, neidiodd Aled a minnau benben i fyd arloesi pêl-droed gyda’r FAW.

Wrth Galon Pêl-droed: Trafodaethau ar Arloesedd

Agorodd daith o amgylch sefydlu Cymdeithas Bêl-droed Cymru ein llygaid i’r datblygiadau mewn tocynnau di-bapur trwy ap Cymru Tickets. Aethom yn ein blaenau i archwilio sut i wneud profiadau cefnogwyr yn fwy rhyngweithiol (a’n fwy hwyl) yn ystod gemau trwy’r ap. Daeth y syniad o ddefnyddio technoleg gwisgadwy i’r amlwg fel opsiwn i wella ymgysylltiad cefnogwyr a darparu dadansoddiad manwl o berfformiad chwaraewyr.

Uchafbwynt ein taith i mi oedd mynychu rownd derfynol gemau rhagbrofol Ewro 2024 Cymru yn erbyn Gwlad Pwyl yng Nghaerdydd, a dyna ddiweddglo torcalonnus i gêm dynn; i golli ar giciau o’r smotyn gyda’r gic olaf. Roedd yr awyrgylch yn anhygoel ac rydym yn falch iawn o’r hogia’ am wneud cystal ag y gwnaethant. Ar ôl cyfarfod â’r staff sobr a melancolig y bore wedyn, a gweld y cyfleusterau yn Hensol a Colliers Park, mae’n amlwg bod awydd tanbaid o fewn CBDC nid yn unig i fod yn cystadlu â goreuon y byd ar y cae, ond i fod yn arloeswyr flaengar hefyd.

Author picture

Aled Evans
Swyddog Arloesi Pêl-droed, M-SParc

Archwilio Cyfleoedd Newydd Tu Hwnt i’r Cae

Parhaoedd ein taith i ffwrdd o’r cae. Ymwelon ni â safle FAW Hensol, lle buom yn darganfod beth sydd gan y dyfodol i gynnig ar gyfer digwyddiadau, ac edmygu’r cyfleusterau pêl-droed o’r radd flaenaf. Arweiniodd y drafodaeth yn naturiol at y system VAR, a cafon ni drafod ei dyfodol, sut i’w gwneud yn fwy hygyrch, a’r syniad o weithio gyda sefydliadau academaidd a thenantiaid M-SParc i addasu VAR ar gyfer lleoliadau llai, gan agor drysau newydd ar gyfer arloesi.

Noson Llawn Angerdd ac Ymdrechu

Roedd profi gêm Cymru yn erbyn Gwlad Pwyl yn uchafbwynt. Roedd yr awyrgylch yn drydanol, a chlywed yr anthem genedlaethol yn atsain drwy’r lle wir yn dangos y cysylltiad dwfn rhwng chwaraeon a’r gymuned. Er na enillodd Cymru, roedd yr ysbryd ac angerdd yn amlwg.

Bore o Fyfyrio ac Edrych Ymlaen

Tranoeth, wrth i ni wneud ein ffordd yn ôl i Ogledd Cymru, reodd cyfle i galw heibio gyfleusterau’r FAW ym Mharc Collier yn Wrecsam, ble wnaethom ymchwilio’r diweddaraf mewn cyfleusterau hyfforddi. Roedd sgwrs difyr i’w gael am integreiddio technoleg gwisgadwy a dadansoddi data chwaraewyr i mewn i strategaethau hyfforddi. Wedi’n hysbrydoli gan wahanol feysydd chwaraeon, fe wnaethon ddychmygu dyfodol lle mae arloesedd yn torri pob rhwystr.

Esports Wales: Creu Ffiniau Newydd

Roedd ein stop olaf yn y Rhyl ar gyfer cyfarfod â John Jackson, Prif Swyddog Gweithredol Esports Wales. Trafodwyd prosiect ARFOR – Esteddfod, creu cynghrair iaith Gymraeg, a sut i reoli gwahanol grwpiau oedran a chynghreiriau yn effeithiol. Gyda chynllun cadarn yn ei le, rydyn ni’n gyffrous am gydweithrediad sy’n ceisio chwyldroi’r byd esports yng Nghymru, gan gynnwys partneriaid allweddol fel Haia, M-SParc, yr FAW, ac Esports Wales.

Fy nghasgliad: Mae’r Taith Arloesedd yn Parhau

Wrth edrych yn ôl, roedd ein taith yn dyst i rym cydweithio, arloesi a chynnydd. O Ynys Môn i Gaerdydd ac yn ôl trwy Wrecsam a’r Rhyl, rydym wedi ffurfio partneriaethau newydd ac wedi tanio fflam arloesi sy’n addo goleuo fyny’r byd chwaraeon ledled Cymru.

Gennym ddigwyddiad byw mewn sgwrs â’r FAW yn M-SParc, a gynhelir gan Busnes Cymru, ar Ebrill 17eg. Bydd yn wych gweld chi yno! Bydd y digwyddiad hefyd yn cael ei ffrydio’n fyw ar Haia. Mwy o fanylion yma.

Cysylltwch â Tom

I ddysgu mwy am arloesi digidol.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.