M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Tyfu Gyda Ni

Mae M-SParc yn ganolbwynt blaenllaw yng ngogledd Cymru i chi ddod i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf. Edrychwch ar rai o'n prosiectau gwych a all eich helpu chi a'ch busnes i dyfu yn M-SParc.

Mae yna lawer o bethau yn mynd ymlaen

Rydym yn falch o weithio gyda’n teulu M-SParc a rhanddeiliaid ehangach i gyflawni llawer o brosiectau hynod gyffrous ar draws ystod eang o sectorau, o garbon isel i amaethyddiaeth i seilwaith digidol a llawer mwy.

Rydym bob amser yn chwilio am bartneriaid newydd i ymuno â ni ar ein taith i wneud gogledd Cymru yn bwerdy arloesi a thwf, a byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio â ni ar unrhyw un o’r prosiectau isod, neu hyd yn oed dechrau prosiect newydd!

Egni 2018 logo

Egni

Mae Gogledd Orllewin Cymru yn fwrlwm o weithgareddau Carbon Isel, gydag M-SParc yn y canol, ac mae ein prosiect Egni yn rhan greiddiol o hynny! Rydym yn canolbwyntio ar helpu cwmnïau i dyfu, creu gyrfaoedd sy’n talu’n dda am genedlaethau i ddod, gan sicrhau bod yr economi leol yn amrywiol ac yn gallu ffynnu. Os ydych chi eisiau darganfod mwy am Egni, cliciwch isod.

Clwstwr Agritech.Cymru

Rydym yn falch o fod wedi creu’r clwstwr Amaeth-Dechnoleg, gan ddatblygu datrysiadau technoleg newydd arloesol a blaengar, er budd y sector amaeth. Rydym yn awyddus i ddatblygu’r clwstwr hwn ymhellach, gan ddod o hyd i fwy o gyfleoedd i gwmnïau gydweithio ar grantiau, datblygu cynnyrch newydd, neu hyd yn oed dim ond i rannu syniadau a thrafod beth sy’n bosibl.

Clwstwr Agritech logo
M-Sparc Spardun logo with "gan Prifysgol Bangor/ by Bangor University" and the uk government logo underneath

Lefel Nesaf

Rhaglen ‘accelerator’ pum mis ar gyfer busnesau newydd arloesol, twf uchel mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yng Ngogledd Cymru.

Gal sylfaenwyr gael mynediad at fentora arbenigol, cymuned o sylfaenwyr o’r un anian, eu bwrdd cynghori byd-eang eu hunain gyda rhwydweithiau pwerus a chyfleoedd unigryw ar gyfer tyfu.

Academi Sgiliau

Mae Academi Sgiliau M-SParc wedi’i sefydlu i bontio’r bwlch sgiliau yng ngogledd Cymru, yn enwedig ym meysydd digidol, gwyddoniaeth a thechnoleg a’r meysydd creadigol. Ar hyn o bryd mae dros 40 o aelodau academi yn gweithio mewn diwydiant ar draws gogledd Cymru.

M-SParc Skills Academi logo
Children in labcoats at Sbarduno event

STEM a Sgiliau

Mae ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf yn bwysig i ni, ac rydym wedi partneru gyda rhai o addysgwyr gorau gogledd Cymru i lansio Clwb Sparci – cyfres o wersi addysgiadol rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc yn addysgu ystod o bynciau cyffrous ym meysydd Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg.

Ar y Lôn | On Tour

Yn fwy nag adeilad ysblennydd yn unig, mae M-SParc yn fudiad ac rydym yn mwynhau mynd â M-SParc ar daith ar draws gogledd Cymru. Darganfyddwch fwy am ein lleoliadau Ar Daith a’r hyn rydyn ni’n ei gynnig!

A photo of a member holding a mug with the Ar y Lon logo printed on the front
Drop Shop and stark industries features

MySparc

MySparc yw’r platfform a’r ap ar-lein cyntaf sy’n caniatáu ichi gael cysylltiad digidol â chymorth busnes, ar eich telerau, yn eich amser eich hun, mewn un lle.

Rhwydwaith Angel M-SParc

Gall unrhyw un ddod yn rhan o rwydwaith Angel M-SParc (nid miliwnyddion yn unig!). Drwy ddod yn Angel fe gewch gyfle i gefnogi syniadau a menter newydd, gan greu swyddi a chyfoeth yng ngogledd Cymru.

Siaradwr gwadd mewn digwyddiad yn yr ardal tanio

Dewch yn ôl

Ymgyrch wedi’i thargedu at bobl sydd wedi gadael Cymru i ddychwelyd i:

  • Byw a gweithio mewn swyddi da yn y rhanbarth
  • Creu swyddi neu gychwyn menter yng Nghymru
  • Cyfrannu a rhoi amser neu arian yn ôl fel y gall mentrau lleol dyfu
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Byddwch yn ran o'r gymuned

A gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.