M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Academi Sgiliau

Mae Academi Sgiliau M-SParc wedi’i sefydlu i bontio’r bwlch sgiliau yng ngogledd Cymru, yn enwedig ym meysydd digidol, gwyddoniaeth, technoleg a chreadigol.
M-SParc, Academi Logo

Mae yna weithwyr ar draws y rhanbarth yn dymuno tyfu eu gweithlu gyda phobl fedrus, tra ar y llaw arall mae yna raddedigion, pobl sy’n cael eu tangyflogi neu sy’n dymuno newid gyrfa, sy’n chwilio am waith ond efallai’n ei chael hi’n anodd ennill profiad.

Nod yr Academi yw datrys hyn drwy ddarparu cyfleoedd gan gynnwys Gradd-brentisiaethau, a phrofiadau gwaith.

Lleoliad pum mis wedi'i ariannu gan M-SParc mewn sector perthnasol

Gweithio gyda chwmnïau blaenllaw yn y meysydd gwyddoniaeth, technoleg a chreadigol

Datblygwch eich sgiliau a rhwydweithio gyda rhai o fusnesau mwyaf cyffrous gogledd Cymru

Potensial ar gyfer cyfleoedd eraill hefyd, fel prentisiaethau gradd a mwy.

Academi Skills members with Emily on the first floor

Ymuno a'r Academi Sgiliau

Mae’r Academi yn llawn ar hyn o bryd, ar ôl cwblhau’r derbyniad diweddaraf ym mis Rhagfyr 2021, ond rydym yn awyddus iawn i ychwanegu mwy o dalent i’r tîm yn y dyfodol.

Os ydych chi’n awyddus i gael cyfle i ddatblygu o fewn yr Academi Sgiliau a chael profiad hanfodol mewn amgylchedd gwaith bywiog, yna llenwch yffurflen hon a byddwn mewn cysylltiad pan fydd yr Academi yn recriwtio nesaf!

Sut all yr Academi eich helpu chi

Bydd y lleoliadau gyda chwmnïau yn M-SParc a’r ecosystem gyfagos, ac yn caniatáu i aelodau’r Academi gael profiad gwaith gwerthfawr a datblygu eu sgiliau.

Efallai y byddant wedyn yn dod o hyd i waith gyda’r cwmni y maent wedi’u lleoli ag ef, neu mewn sefyllfa lawer gwell i ddod o hyd i waith yn dilyn eu cyfnod yn yr Academi.

Cliciwch ar y fideo i glywed gan ein dau aelod cyntaf o’r Academi, Kieran a Rhodri, i ddysgu am eu profiadau a sut mae’r Academi wedi eu helpu!

Dewch i gwrdd â rhai o'n Haelodau Academi isod a darganfod mwy am y busnesau maen nhw'n mwynhau eu lleoliadau gyda nhw!

Cara Roberts - We are Kopa

Zola Hinds - FortyTwoAble

Elliot Gibson - Loyalty Logistix

Steve Willis - M-SParc On Tour

Sara Williams - M-SParc

Alanna Parry - PlantSea

Laura Bischoff - Diagnostig

Rhodri, llun proffil

Rhodri Williams - M-SParc

Elis Pari - Fran Wen

Gwenno Parry - Fran Wen/
M-SParc

Billy Hayes - Tech Tyfu

Haf Phillips - Haia

Robin Roberts - Clear Accounting

Casey Nolan - Pai Language Learning

Cassie Stephens - Wavelength Digital

Masi Sharam - Pai Language Learning

Megan Jones - Wavelength Digital

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau gwybod mwy am yr Academi Sgiliau?