M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Astudiaethau Achos

Mae M-SParc yn fwy nag adeilad.

Dyma sut rydym wedi cefnogi ein tenantiaid.
M-SParc Tenants, Micron Agritech

MIGRON AGRITECH

  • Cynorthwyo Sgiliau a ‘Soft Landing’ Rhyngwladol
  • Ennillwyr Hackathon AgriTech
  • Cysylltiadau ymchwilio gyda Prifysgol Bangor
  • Cysylltiadau i ffermydd lleol
  • Cysylltiadau diwydiannol gan gynnwys Dwr Cymru
  • Cefnogaeth Sgiliau & Recriwtio
  • Clwstwr Agri M-SParc
  • Gofod labordy â chymorth
  • Cymorth i gofrestru eu busnes yn y DU

EVOMETRIC

  • Mynediad at gyllid
  • Presenoldeb mewn Ymweliadau Masnach (Hub.Berlin)
  • Mynediad i rhaglenni fel Lefel Nesaf & Innovate UK EDGE
  • Cyflwyniad i diwydiant – Dwr Cymru
  • Cefnogaeth Sgiliau a Recriwtio
  • Mynediad i Clwstwr Agri-Tech
  • Smart SParc
  • Cefnogaeth i’r Gymraeg – ariannu cwrs wythnos yn Nant Gwrtheyrn
M-SParc Tenants, Evo Metric

WESTINGHOUSE

  • Cynorthwyo Sgiliau a ‘Soft Landing’ Rhyngwladol
  • Datgomisiynu Gorsaf Bŵer
  • Cysylltiadau ymchwilio gyda Prifysgol Bangor
  • Cysylltiadau Llywodraeth y DU a Chymru
  • Cefnogaeth Sgiliau a Recriwtio x 15 rôl sy’n talu’n dda.
  • Ymgorffori yn ein Clwstwr Niwclear
  • Digwyddiad lansio wedi’i gynnal
  • Dr Debbie Jones – Tîm Neilltuol (Egni)

CAPVENTIS

  • Sgiliau a Chysylltiadau Eco-System
  • Cyswllt ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a arweiniodd at gyflawni prosiect gwerth £25k
  • Cefnogaeth Sgiliau & Recriwtio
  • Cynhaliwyd digwyddiad Tîm gyda M-SParc yn cyflwyno
  • Cefnogaeth Digidol
M-SParc Tenants, Capventis
M-SParc Tenants, Carnedd

CARNEDD

  • Cyflwyniadau i nifer o gyfleoedd cymorth gan gynnwys BW
  • Mynychu ymweliad MIT
  • Ymweliad Masnach Berlin
  • Cyflwyno yn y Berlin Expo
  • Mynediad i Gymorth Cyfreithiol ac Adolygu Busnes gan AgorIP
  • Academi Sgiliau 2022
  • Grwp Cymraeg
  • Cyflwyniad i’r IOACC

42ABLE.AI

  • Nifer o gyflwyniadau: Life Science Sector / BETSI
  • Cyfleoedd tendro a Chefnogaeth:
  • Wildlife / Green Eagle
  • Liberty Coin (Dr Ed) Green Crypto
    -Crypto for heats
  • Rhaglenni cymorth: Lefel Nesaf / Innovate EDGE
  • Cefnogaeth sgiliau drwy’r Academi Sgiliau
  • Ymweliadau Masnach: Yr Almaen x 2, Iwerddon, UDA
  • Cefnogaeth ariannol
  • £8K o gymorth ar gyfer masnacheiddio drwy Agor IP gyda BIC Innovation
  • Prosiect Ailwefru werth £5k
  • Prosiect Smart SParc werth £8k

ANIMATED TECHNOLOGIES LTD

  • Cytundeb VR gyda Cyngor Gwynedd
  • Cyfle i weithio gyda NWNA yn creu fideo
  • Wedi’i arddangos yn Webinar M-SParc i Weinidogion
  • Cysylltiadau â Byrddau Iaith, Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd
  • Prosiectau AR/VR IOACC
  • Academi Sgiliau 2021
  • Mynediad i Cefnogaeth Gyfriethiol gan AgorIP
  • Prosiectau a ceisiadau Innovate UK
  • Ymweliad Masnachol MIT
  • Eisteddfod Genedlaethol 2023

AR GRAFF CYMRU CYF

  • Talebau Cydweithio
  • Cyflwyniad i Arfor – Grant Cymunedau Mentrus
  • Cymorth gyda chais am grant
  • Cyflwyniad i’r rhaglen Ailwefru
  • Mynychu’r Eisteddfod – cyflwyniad rhaglen Ailwefru
  • Cyflwyniad i Vaughan Gething yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2023

EXPLORAGE.COM

  • Grant Cyflymydd
  • £40k o fuddsoddiad M-SParc
  • Ymweliad Masnach GEC Dulyn Mawrth 22
  • Start UP BW Summit
  • Darparu cyngor a chefnogaeth trwy Reolwr Digidol ar JDs ar gyfer rolau amrywiol.
  • Hyrwyddo swyddi trwy wefan M-SParc a llwyfannau cymdeithasol.
  • Derbyniwyd cefnogaeth trwy aelod o’r Academi Sgiliau
  • Cefnogaeth gyda recriwtio presennol
  • Cyflwyniad WorldIP Day
  • Pitsio Den y Dreigiau
  • Arddangosfa Lefel Nesaf
  • Cyfres London Investment
  • Kita Kyushu Japanese Science Park Awst 22
  • Fideo effaith M-SParc
  • Credydau AWS

PROBIT

  • Cefnogaeth Recriwtio a Sgiliau, gan gynnwys adolygiadau JDs
  • Expo: cyflwyniad yn y BU Expo wedi’i drefnu gan M-SParc
  • Amazing intros: Google
  • Cyflwyniad Ysgol Fusnes (data)
  • Cysylltiad Cyber Wales
  • Cysylltiad Octopus
  • Ymweliad Masnach Berlin
  • Cyflwyniad i’r IACC

Cefnogaeth Sgiliau & Recriwtio

Cyfleoedd i Dendro a Cymorth Cyllid

Cysylltiadau Rhwydwaith ac Eco-System

Cysylltiadau Ymchwil a Diwydiant

Lois Shaw, llun proffil

Cymerwch ran

Dysgwch fwy am sut y gallwn eich helpu.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.