M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Astudiaethau Achos

Mae M-SParc yn fwy nag adeilad.

Dyma sut rydym wedi cefnogi ein tenantiaid.
M-SParc Tenants, Micron Agritech

MIGRON AGRITECH

 • Cynorthwyo Sgiliau a ‘Soft Landing’ Rhyngwladol
 • Ennillwyr Hackathon AgriTech
 • Cysylltiadau ymchwilio gyda Prifysgol Bangor
 • Cysylltiadau i ffermydd lleol
 • Cysylltiadau diwydiannol gan gynnwys Dwr Cymru
 • Cefnogaeth Sgiliau & Recriwtio
 • Clwstwr Agri M-SParc
 • Gofod labordy â chymorth
 • Cymorth i gofrestru eu busnes yn y DU

EVOMETRIC

 • Mynediad at gyllid
 • Presenoldeb mewn Ymweliadau Masnach (Hub.Berlin)
 • Mynediad i rhaglenni fel Lefel Nesaf & Innovate UK EDGE
 • Cyflwyniad i diwydiant – Dwr Cymru
 • Cefnogaeth Sgiliau a Recriwtio
 • Mynediad i Clwstwr Agri-Tech
 • Smart SParc
 • Cefnogaeth i’r Gymraeg – ariannu cwrs wythnos yn Nant Gwrtheyrn
M-SParc Tenants, Evo Metric

WESTINGHOUSE

 • Cymorth Rhyngwladol Soft Landing a Sgiliau
 • Datgomisiynu Gorsaf Bŵer
 • Cysylltiadau ymchwil gyda Prifysgol Bangor
 • Cysylltiadau Llywodraeth y DU a Chymru
 • Cefnogaeth Sgiliau a Recriwtio x 15 rôl sy’n talu’n dda.
 • Ymgorffori yn ein Clwstwr Niwclear
 • Digwyddiad lansio wedi’i gynnal
 • Dr Debbie Jones – Tîm Neilltuol (Egni)

CAPVENTIS

 • Sgiliau a Chysylltiadau Eco-System
 • Cyswllt ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a arweiniodd at gyflawni prosiect gwerth £25k
 • Cefnogaeth Recriwtio a Sgiliau
 • Cynhaliwyd digwyddiad Tîm gyda M-SParc yn cyflwyno
 • Cefnogaeth Digidol
M-SParc Tenants, Capventis
M-SParc Tenants, Carnedd

CARNEDD

 • Cyflwyniadau i nifer o gyfleoedd cymorth gan gynnwys BW
 • Mynychu ymweliad MIT
 • Ymweliad Masnach Berlin
 • Cyflwyno yn y Berlin Expo
 • Mynediad i Gymorth Cyfreithiol ac Adolygu Busnes gan AgorIP
 • Academi Sgiliau 2022
 • Grwp Cymraeg
 • Cyflwyniad i’r IOACC

42ABLE

 • Nifer o gyflwyniadau: Life Science Sector / BETSI
 • Cyfleoedd tendro a Chefnogaeth:
 • Wildlife / Green Eagle
 • Liberty Coin (Dr Ed) Green Crypto
  -Crypto for heats
 • Rhaglenni cymorth: Lefel Nesaf / Innovate EDGE
 • Cefnogaeth sgiliau drwy’r Academi Sgiliau
 • Ymweliadau Masnach: Yr Almaen x 2, Iwerddon, UDA
 • Cefnogaeth ariannol
 • £8K o gymorth ar gyfer masnacheiddio drwy Agor IP gyda BIC Innovation
 • Prosiect Ailwefru werth £5k
 • Prosiect Smart SParc werth £8k
Tenantiaid M-SParc, Fourtywoable

ANIMATED TECHNOLOGIES LTD

 • Cytundeb VR gyda Cyngor Gwynedd
 • Cyfle i weithio gyda NWNA yn creu fideo
 • Wedi’i arddangos yn Webinar M-SParc i Weinidogion
 • Cysylltiadau â Byrddau Iaith, Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd
 • Prosiectau AR/VR IOACC
 • Academi Sgiliau 2021
 • Mynediad i Cefnogaeth Gyfriethiol gan AgorIP
 • Prosiectau a ceisiadau Innovate UK
 • Ymweliad Masnachol MIT
 • Eisteddfod Genedlaethol 2023

AR GRAFF CYMRU CYF

 • Talebau Cydweithio
 • Cyflwyniad i Arfor – Grant Cymunedau Mentrus
 • Cymorth gyda chais am grant
 • Cyflwyniad i’r rhaglen Ailwefru
 • Mynychu’r Eisteddfod – cyflwyniad rhaglen Ailwefru
 • Cyflwyniad i Vaughan Gething yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2023

EXPLORAGE.COM

 • Grant Cyflymydd
 • £40k o fuddsoddiad M-SParc
 • Ymweliad Masnach GEC Dulyn Mawrth 22
 • Start UP BW Summit
 • Darparu cyngor a chefnogaeth trwy Reolwr Digidol ar JDs ar gyfer rolau amrywiol.
 • Hyrwyddo swyddi trwy wefan M-SParc a llwyfannau cymdeithasol.
 • Derbyniwyd cefnogaeth trwy aelod o’r Academi Sgiliau
 • Cefnogaeth gyda recriwtio presennol
 • Cyflwyniad WorldIP Day
 • Pitsio Den y Dreigiau
 • Arddangosfa Lefel Nesaf
 • Cyfres London Investment
 • Kita Kyushu Japanese Science Park Awst 22
 • Fideo effaith M-SParc
 • Credydau AWS

PROBIT

 • Cefnogaeth Recriwtio a Sgiliau, gan gynnwys adolygiadau JDs
 • Expo: cyflwyniad yn y BU Expo wedi’i drefnu gan M-SParc
 • Amazing intros: Google
 • Cyflwyniad Ysgol Fusnes (data)
 • Cysylltiad Cyber Wales
 • Cysylltiad Octopus
 • Ymweliad Berlin Trade
 • Cyflwyniad i’r IACC

Cefnogaeth Sgiliau a Recriwtio

Cyfleoedd i Dendro a Cymorth Cyllid

Cysylltiadau Rhwydwaith ac Eco-System

Cysylltiadau Ymchwil a Diwydiant

Lois Shaw, llun proffil

Cymerwch ran

Dysgwch fwy am sut y gallwn eich helpu.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw