M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

STEM a Sgiliau

Mae ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf yn bwysig i ni, ac rydym wedi partneru gyda rhai o addysgwyr gorau gogledd Cymru i lansio Clwb Sparci.

Cyfres o wersi addysgiadol rhad ac am ddim i bob oed

Mae ein gwersi yn ymdrin ag ystod o bynciau cyffrous ym meysydd Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg.

Bydd Clwb Sparci yn cyhoeddi digwyddiadau byw ar-lein newydd, difyr. Ni fydd pob sesiwn yn para mwy nag awr, a gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am yr hyn a fydd yn cael sylw bob wythnos isod.

M-SParc Clwb Sparci mascot

Digwyddiadau Clwb Sparci i ddod

Miwtini Bach

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau rhedeg neu ymuno â digwyddiad?

Mae ein tîm Digwyddiadau arbenigol yma i helpu!