Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

MySparc

Rhowch y sbarc sydd ei angen i'ch syniad busnes!

Llwyfan newydd sy’n torri tir newydd i drawsnewid y ffordd rydych chi’n tyfu eich busnes

MySparc yw’r platfform a’r ap ar-lein cyntaf sy’n caniatáu ichi gael cysylltiad digidol â chymorth busnes, ar eich telerau, yn eich amser eich hun, mewn un lle.

All MySparc helpu:

  • Pobl â syniadau, busnesau newydd a busnesau bach.
  • Asiantaethau cymorth, hybiau a deoryddion.
  • Buddsoddwyr a Mentoriaid Angel.

Rydym nawr yn derbyn ein swp cyntaf o brofwyr ar gyfer yr app MySparc ar gyfer iOS ac Android. Mae gwahoddiadau ar gael trwy Hwb Menter M-SParc, Byddwch Fentrus ac M-SParc.

Rheolwch eich taith fusnes, gyda'r holl gymorth sydd ei angen arnoch

Dilynwch y tasgau a osodwyd gan eich asiant cymorth

Adolygwch a gweld eich cynllun busnes yn dod yn fyw

Cynnig i fuddsoddwyr posibl

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Beth mae MySparc yn ei wneud?

Os ydych chi’n dechrau busnes, beth bynnag fo’r sector, gallwch gael cymorth trwy MySparc. Byddwch yn cysylltu ag asiant cymorth busnes, ac yn cael eich paru â chynghorydd ymroddedig (ie, bod dynol go iawn! Yn barod i’ch cefnogi!). Eich holl ryngweithio, cynlluniau busnes, digwyddiadau, a chyngor, yn barod i’w cyrchu, mewn un lle! Oherwydd ni ddylai mynediad i gymorth fod yn un peth arall y mae angen i chi boeni amdano.

Mynediad i’ch holl gleientiaid, mewn un lle. Mae MySparc yn caniatáu ichi gymeradwyo cleientiaid, lawrlwytho eu gwybodaeth i restrau gwirio a ffurflenni sy’n bodoli eisoes, darparu cyngor, cyrchu eu cynllun busnes, a chadw’r holl wybodaeth hon mewn un gofod hawdd ei reoli. Bydd MySparc yn integreiddio â llwyfannau presennol, megis Eventbrite, gan osgoi dyblygu a chaniatáu dull symlach i’ch cleientiaid.

O £1,000 i £50,000 – os ydych chi am ddechrau buddsoddi neu’n edrych i ehangu’ch portffolio, mae MySparc ar eich cyfer chi. Gallwch weld cwmnïau yn ôl sector, lleoliad, neu swm buddsoddiad. Arloesi ar flaenau eich bysedd, yn barod i chi ymgysylltu ag ef.

Lois Shaw, llun proffil

Diddordeb mewn archwilio MySParc?

Mae Lois, ein Swyddog Cefnogi Busnes, yma i’ch helpu chi!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.