M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Y Bwrdd

Mae M-SParc yn cael ei arwain gan fwrdd cyfarwyddwyr ymroddedig a hynod brofiadol

Mr Ieuan Wyn Jones

Cadeirydd y bwrdd. Penodwyd yn Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf ym mis Hydref 2013, ac ymddeolodd ym mis Mai 2018. Daeth Ieuan yn Ddirprwy Brif Weinidog Cymru yn 2007

Prifysgol Bangor logo

Ms Pauline Muya

Pennaeth Dros Dro IRIS

Pryderi ap Rhisiart, profile photo on first floor of M-SParc

Pryderi ap Rhisiart

Cyfarwyddwr M-SParc

Sarah Ellwood

Rheolwr Gyfarwyddwr Supertemps & S2 Recruitment.

John Idris Jones, profile photo

John Idris Jones

Ffisegydd siartredig gyda dros 35 mlynedd o brofiad yn y sector ynni.

Dr Karen Jones

Gwyddonydd sy’n angerddol am ddatblygiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy’r rhanbarth. Mae ganddi hanes o ddatblygu partneriaethau diwydiant strategol ledled y byd. Mae hi hefyd yn aelod o Gyngor Prifysgol Bangor.

Dr Edward Jones

Darlithydd Economeg yn Ysgol Cyllid a Busnes Prifysgol Bangor

Professor Paul Spencer, profile photo in black and white

Yr Athro Paul Spencer

Deon Coleg y Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Bangor

Atul Devani

Aelod o Gyngor Prifysgol Bangor

Alison Lea-Wilson

Aelod Annibynnol o’r Cyngor a Sylfaenydd Halen Môn

Michael Rushton

Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

Nia Roberts

Profiad mewn IP ac Arloesi

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau gweithio gyda M-SParc?

Lorem ipsum dolor sit amet.