M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Y Bwrdd

Mae M-SParc yn cael ei arwain gan fwrdd cyfarwyddwyr ymroddedig a hynod brofiadol

Mr Ieuan Wyn Jones

Cadeirydd y bwrdd. Penodwyd yn Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf ym mis Hydref 2013, ac ymddeolodd ym mis Mai 2018. Daeth Ieuan yn Ddirprwy Brif Weinidog Cymru yn 2007

Proffesor Iwan Davies

Yr Athro Iwan Davies

Is-Ganghellor Prifysgol Bangor

Pryderi ap Rhisiart

Pryderi ap Rhisiart

Cyfarwyddwr M-SParc

Professor Sian Hope OBE, profile photo

Yr Athro Sian Hope OBE

Cyfarwyddwr Mentrau Strategol ym Mhrifysgol Bangor, cyfarwyddwr sefydlu’r Sefydliad Ymchwil mewn Cyfrifiadura Gweledol ac un o sylfaenwyr Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru.

John Idris Jones

John Idris Jones

Ffisegydd siartredig gyda dros 35 mlynedd o brofiad yn y sector ynni.

Logo gwreiddiol Prifysgol Bangor

Dr Karen Jones

Gwyddonydd sy’n angerddol am ddatblygiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy’r rhanbarth. Mae ganddi hanes o ddatblygu partneriaethau diwydiant strategol ledled y byd. Mae hi hefyd yn aelod o Gyngor Prifysgol Bangor.

Dr Edward Jones

Dr Edward Jones

Darlithydd Economeg yn Ysgol Cyllid a Busnes Prifysgol Bangor

Professor Paul Spencer, profile photo in black and white

Yr Athro Paul Spencer

Deon Coleg y Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Bangor

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau gweithio gyda M-SParc?

Lorem ipsum dolor sit amet.