Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Y Gynghrair Ynni Alltraeth yn AMRC Cymru

Roedd yr wythnos diwethaf yn un cynhyrchiol i’n tîm Egni, wrth i ni gwrdd â’n partneriaid yn y Gynghrair Ynni Alltraeth, cyn cynnal digwyddiad ar y cyd ag AMRC Cymru a Hutchinson.

Dydd Llun (15/01/2024) wnaeth y Gynghrair Ynni Alltraeth cynnal ei sesiwn cynllunio strategaeth 2024. Wedi’r cyfarfod, roedd digwyddiad OEA a gynhaliwyd ar y cyd yn AMRC Cymru Prifysgol Sheffield yng Nghaer.

Pwrpas y digwyddiad oedd dod â mentrau bach a chanolig ynghyd o bob rhan o ranbarthau OEA yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr i arddangos technolegau arloesol; o ddigidol i roboteg. Roedd o’n ddiddorol clywed am sut mae’r technolegau yma yn gallu bod o fudd i’r gadwyn gyflenwi ynni alltraeth!

Mae digwyddiadau fel hwn yn atgyfnerthu pwysigrwydd cydweithio ac yn sbarduno sgyrsiau newydd a all arwain at atebion arloesol i heriau sy’n cael eu rhannu ar draws y sector.

Mae’n wych cefnogi’r Sector Ynni Alltraeth drwy’r Offshore Energy Alliance a digwyddiadau fel yma yn AMRC Cymru. Mae’n bwysig iawn ein bod yn gweithio ar draws y gadwyn gyflenwi i sicrhau bod cwmnïau lleol yn cymryd rhan yn y newid hanfodol i Net Zero a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd y gallai hyn eu cynnig.

‘Da ni’n falch iawn i fod yn rhan o’r OEA ac roedd yn wych dod a’r partneriaid allweddol o bob rhan o’r clwstwr at ei gilydd i edrych yn ôl dros lwyddiannau 2023 a chynllunio ar gyfer 2024 hyd yn oed mwy llewyrchus a llwyddiannus.

Picture of Debbie

Debbie

Dr Debbie Jones, ​ Rheolwr Arloesi Carbon Isel

Y Gynghrair Ynni Alltraeth (OEA) ydi’r clwstwr cadwyn gyflenwi ynni ar y môr ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, sydd wedi’i ganoli yn ac yn cael ei arwain gan M-SParc.

Mae’r clwstwr wedi ei gysylltu’n uniongyrchol ag ymrwymiadau a wnaed rhwng Llywodraeth y DU a Diwydiant yn 2019 a chafodd ei sefydlu yn rhan o ymrwymiadau Cytundeb Sector Gwynt Alltraeth Fy DU i hyrwyddo cyfranogiad ehangach mewn gwynt ar y môr a sectorau ynni carbon isel eraill.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.