M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Dyma ethos M-SParc

Ein Cenhadaeth

Mae gennym ni i gyd syniadau gwych. Ond faint sy’n dod yn realiti?

Mae troi syniadau cychwynnol yn fentrau llwyddiannus yn gofyn am rywbeth, a rhywle, ychwanegol. Rhywbeth i danio uchelgais, rhywbeth i fywiogi, rhywle i sbarduno dyfodol gwell. Mae busnesau sydd wedi’u hadeiladu o syniadau gwych sydd ar flaen y gad ym myd gwyddoniaeth angen gwybodaeth arbenigol, sgil, cefnogaeth, anogaeth a buddsoddiad i lwyddo.

Dyma lle gall M-SParc helpu; drwy ddarparu amgylchedd gwaith egnïol, cymorth busnes pwrpasol a chyfleusterau heb eu hail.

Pryderi ap Rhisiart yn cyflwyno i entrepreneuriaid yn Tanio
EIN GWERTHOEDD

Bydd y gofod cywir, wedi'i deilwra i bob cwmni, yn annog busnesau i dyfu

Mae M-SParc wedi’i sefydlu i ddarparu amrywiaeth o fanteision a buddion i fusnesau sy’n seiliedig ar wybodaeth.

Rydym yn deall yr angen i greu amgylchedd a fydd nid yn unig yn darparu cyfleoedd swyddi cynaliadwy ond â chyflogau da. Oherwydd natur y cwmnïau a’r busnesau ar y safle a’r ffocws ar wyddoniaeth sy’n seiliedig ar wybodaeth, bydd M-SParc yn cynnig swyddi lefel uchel ac o ansawdd uchel, gan ganiatáu i’n cleientiaid fanteisio ar y cyflenwad helaeth o weithwyr addysgedig a medrus iawn yn y rhanbarth hwn.

EIN GWELEDIGAETH

Ein gwreichionen ni, eich dychymyg

Y cymysgedd perffaith i ryddhau’ch potensial llawn.

Mae M-SParc yn llawer mwy na chyfle busnes gwych; bydd yn darparu rhywbeth ychwanegol ac yn gartref i gwmnïau a all ddarparu swyddi lefel uchel wrth iddynt dyfu.

Rydym yn barod i danio peiriant pwerus o gyfleoedd yng Ngogledd Orllewin Cymru. Ydych chi?

M-SParc, y Tîm yn cael diwrnod 'team building'
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau dod yn denant?