Dyddiad Cau/Closing Date: 24.04.2023

Hysbysebion Swyddi // Job Adverts

Ymgynghorydd Bwyd A Diod//Food And Drink Consultant: Hysbyseb Swydd Bwyd a Diod

 

Ymgynghorydd Cynaladwyedd//Sustainability Consultant: Hysbyseb Swydd Lafan Cynaladwyedd

 

Swyddog Cefnogi//Support Officer: Hysbyseb Swydd Swyddog Cefnogi

Disgrifiadau Swydd // Job Descriptions

Ymgynghorydd Bwyd A Diod: BwydaDiodCymraeg

Food And Drink Consultant: FoodandDrinkEnglish
|

Ymgynghorydd Cynaladwyedd: SustainabilityCymraeg

Sustainability Consultant: SustainabilityEnglish

|

Swyddog Cefnogi:SupportOfficerCymraeg

Support Officer: SupportOfficerEng