M-SParc mobile logo, purple M in an outlied hexagon, SPARC written in white in a purple circle
Careers

Disgrifiad Swyddi/Job Descriptions

Dyddiad Cau/Closing Date: 06/02/23 5pm

Digital & Creative Skills, & Outreach Officer

Swyddog Sgiliau Digidol a Chreadigol ac Allgymorth

Ffurflen Gais – Application Form

FAQ's

Oes angen teithio i’r swydd?

Oes, bydd angen teithio i ysgolion ar draws Conwy, Gwynedd a Môn

A oes parhad?

Mae’r rôl yn 24 mis yn y lle cyntaf, gyda’r nod o barhau ar ôl y pwynt hwn.

A oes hyfforddiant?

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad o addysgu neu gyflwyno gweithdai, ond mae opsiwn ar gyfer hyfforddiant pe bai angen hynny.

Does the job require traveling?

Yes, there will be a need to travel to schools across Conwy, Gwynedd and Mon

Is there continuation?

The role is 24 months in the first instance, with the aim to continue after this point.

Is there training?

We are looking for candidates with experience of teaching or delivering workshops, however there is the option for training should this be required.